Kompetens som klarar ljudets hastighet

När fler branscher använder sensorer ökar konkurrensen om kompetensen. Saab drar nytta av att väldigt få andra företag kan locka med produkter som används i flera gånger ljudets hastighet.

Det är ingen slump att Saabs kontor ligger på en höjd i Kallebäck med magnifik utsikt över Göteborg och Västerhavet utanför fönstren.

- När Sverige efter andra världskriget började bygga upp forskning och kompetens inom radarsystem ville man lägga verksamheten på västkusten för att vara så långt ifrån det upplevda hotet som möjligt, berättar Anders Carp, chef för Surveillance som idag är det största av försvarskoncernens sex affärsområden.

Anders Carp chef för Saab Surveillance

Tillsammans med Chalmers och offentliga satsningar har verksamheten i Göteborg varit med och utvecklat ett av världens främsta områden när det gäller forskning, utveckling och implementering av teknik inom mikrovågor.

- Rekrytering av den här kompetensen är alltid med på listan över våra tre viktigaste strategiska frågor, konstaterar Anders Carp.

Men den prioriteringen är Saab inte ensamma om. När användningen av sensorer ökar i bransch efter bransch, till exempel inom fordonsindustrin där det är en viktig del i framtagningen av självkörande bilar, ökar också efterfrågan på kompetens inom mikrovågor. Men det är inget Anders Carp ser som ett hot, tvärtom.

- Ju fler som jobbar med det här teknikområdet, desto bättre för oss. Då är det fler som är med och utvecklar tekniken, ingenjörerna kan ta med sig kunskap från olika branscher och vi får en större lokal arbetsmarknad vilket kan locka ännu fler specialister till Göteborg.

Våra produkter ska fungera under extrema förhållanden, de ska klara flera gånger ljudets hastighet, få andra företag kan ge ingenjörerna så spännande utmaningar

Saab har dessutom flera fördelar när det gäller att locka experterna att välja just deras företag.

- Det vi jobbar med att utveckla är det få andra som kan konkurrera med. Våra produkter ska fungera under extrema förhållanden, de ska klara flera gånger ljudets hastighet, och få andra företag kan ge ingenjörerna så spännande utmaningar!

Men det är inte bara experter inom mikrovågsteknik som Saab behöver. Precis som inom alla andra branscher driver digitaliseringen även här ett ökat fokus på att anställa duktiga programvaruingenjörer, en grupp där konkurrensen om arbetskraften är om möjligt ännu högre. Även här ser dock Anders Carp att företaget har stora fördelar gentemot konkurrenterna.

- På många företag sitter programmerarna idag och skriver koden för att sedan aldrig se den tillämpas. Här räcker det att de tittar ut genom fönstret så ser de hårdvaran i bruk.

För anledningen till att kontoret ligger just här är att man ska kunna testa sina produkter i praktiken. Från huvudkontoret ser man havet, man har tillgång till hela luftrummet och har dessutom Landvetters flygplats i nära anslutning, alla geografiska fördelar när radarprodukter ska testas.

Nu hoppas Anders Carp att Göteborg ska fortsätta sin utveckling för att göra hela staden ännu mer attraktiv för ung kompetens.

- Det är en expansiv region, kanske den mest intressanta näringslivsregionen i Sverige, men vi behöver alla bli bättre på att lyfta det. Vi måste prata mer om allt spännande som händer här för att tillsammans lära omvärlden att Sveriges viktigaste näringslivscentrum faktiskt finns på västkusten.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP