Nu satsar Arbetsförmedlingen på företagen

Trots ett stort antal arbetssökande har många företag svårt att hitta rätt kompetens. Med fler utbildningssatsningar och bättre kontakt mellan arbetsförmedling och företag, hoppas Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, att trenden kan vända.

När Handelskammaren träffar Mikael Sjöberg är han i Göteborg för att delta i kvalitetsmässan, men har också bokat in kommun- och företagsbesök. Senare samma dag ska han delta i ett möte med företagsledare hos oss på handelskammaren och intresset för att träffa honom har varit stort.

– Det låter väldigt bra. Att förbättra kontakten med olika företag är en av de viktigaste förändringar vi genomgår just nu, säger Mikael Sjöberg.

Bra med olika rekryteringskanaler

Att kontakterna behöver förbättras visar även resultatet från vår undersökning Ledarkollen (2017) där 72 procent av närmare 900 västsvenska företagsledare uppgav att de sällan eller aldrig använde sig av Arbetsförmedlingen vid rekrytering.

– Det stämmer ganska väl med rikssiffrorna. Men det är viktigt att titta på hur stor marknadsandel det är rimligt att vi har. Vi vill öka marknadsandelarna och ska kanske göra det med fem procent åt gången, men samtidigt är det bra att företagen inte lägger alla ägg i en korg, utan att de använder sig av lite olika rekryteringskanaler, säger Mikael Sjöberg.

Företagsrådgivarna kan titta på företagens kompetensbehov och föreslå andra sätt att tänka på.

För att förbättra kontakten med företagen har Arbetsförmedlingen skapat en ny yrkesroll i form av en företagsrådgivare som ska underlätta matchningsarbetet med arbetssökande, och samtidigt utveckla de egna medarbetarna med ökade kunskaper om företagens behov.

”brister i utbildningssystemet”

Redan idag brottas många arbetsgivare med svårigheten att hitta rätt kompetens och inför 2018 spår Arbetsförmedlingen att behovet inom vissa yrkesområden kommer att öka ytterligare. Särskilt stort blir det inom data/IT och inom byggbranschen.

Grunden till problemet är ett bristande utbildningssystem, menar Mikael Sjöberg.

– Vår högkonjunktur gör att vi i princip har tömt arbetslöshetsgruppen på sådana som har gymnasieutbildning och erfarenhet. Det vi ser nu är att vi har brister i utbildningssystemet. Många av era företag känner säkert igen att yrkesprogrammen har för få sökande, att det är för få som går ut.

Läs mer om det minskade söktrycket till yrkesutbildningar

Bland de arbetssökande är det de utan gymnasieutbildning som har svårast att få jobb.

– Vi jobbar mot kommunerna så att de till exempel ska satsa på andra utbildningar än vad de gör. Sedan tar vi fram mycket material för elever och föräldrar för att hjälpa eleverna att göra bra val.

Annan kompetens avlastaR

Mer direkta åtgärder handlar om att få företag att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av en annan yrkesgrupp, än den de anser sig behöva. Exempelvis kan en assistent avlasta annan personal, vilket kan göra att rekryteringsbehovet minskar.

Utbildningsystemen måste speedas upp och bli mer flexibla

– Där är det våra företagsrådgivare är bra på. De kan titta på företagens kompetensbehov och föreslå andra sätt att tänka på. Och är man osäker kan man använda sig av vårt anställningsstöd och testa, säger Mikael Sjöberg.

En företagsrådgivare skulle också kunna hjälpa till att få fler utrikesfödda i arbetslivet. Idag tar det i snitt åtta år efter att en person fått uppehållstillstånd innan de förvärvsarbetar.

– I den här gruppen finns ibland kompetens som efterfrågas i Sverige, och kan vi matcha direkt under de första två åren kortas tiden radikalt. Men även här måste utbildningsystemen speedas upp och bli mer flexibla, säger Mikael Sjöberg.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP