Minister på kunskapsturné besökte Göteborg

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister kom till Göteborg för att besöka skolor och arbetsgivare som samverkar för kompetensförsörjning.

– Det är alltid lika fascinerande att komma till Göteborg. Ni är helt suveräna på att hitta samverkan mellan branscher, näringsliv och skola. Det är väldigt stor skillnad när man åker runt i landet. Kompetensförsörjning är komplicerat och det är viktigt att få till en väl fungerande samverkan. Det sa Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, när hon var på besök i Göteborg.

Samma dag, den 22 januari, släppte vi på Västsvenska Handelskammaren del två av Pluggparadoxen – en studie om ungas studieval och yrkesutbildningars oförtjänta rykte. Anna Ekström var i Göteborg för att träffa skolor, arbetsgivare och elever som samarbetar för regionens kompetensförsörjning och att ungdomar en mer rättvis bild av yrkesutbildningarna.

Vad tar du med dig från dagen?

– Att det är oerhört viktigt med en bra samverkan mellan skolorna, arbetsgivarna och arbetslivet. Under dagen har vi pratat mycket om att de elever som inte klarar gymnasiet i första försöket skall få nya möjligheter för att klara gymnasiet senare. Det kräver en riktigt bra samverkan.

Tror du att vi kommer att lyckas med att öka attraktionskraften för yrkesutbildningarna?

– Ja, det tror jag absolut, men det krävs ett hårt arbete i att faktiskt bevisa för ungdomarna och deras föräldrar att yrkesprogrammen leder till ett bra yrkesliv och en valfrihet längre fram i livet. Det rör sig inte om några återvändsgränder.

Dagen började på Hvitfeldska gymnasiet, med en elevledd mattelektion tillsammans med initiativet Mathivation, en satsning där elever själva undervisar, motiverar, utmanar och engagerar andra elever i matematik.

Dagen avrundade Anna Ekström på äldreboendet Tre stiftelser Änggårdsbacken, som utbildar gymnasielärlingar via initiativet Svensk Gymnasielärling.

Under lunchen deltog Anna Ekström i seminariet på Västsvenska Handelskammaren, där aktörer från skolan och yrkeslivet hade samlast för att diskutera förutsättningarna för yrkesutbildningarna. Under samtalet lyfte Anna Ekström särskilt fram vikten av att näringsliv och skola måste få ungdomar att känna passion för yrkesprogrammen och jobbmöjligheterna det innebär.

Under eftermiddagen besökte hon Lindholmen tekniska gymnasium.

– Jag träffade enormt erfarna gymnasiechefer och lärare och såg svart på vitt hur viktiga yrkeslärarna är, hur svåra de är att rekrytera och hur mycket mer vi måste anstränga oss för att skolan skall bli en attraktiv arbetsplats.

Dagen avrundades på äldreboendet Tre stiftelser Änggårdsbacken, som utbildar gymnasielärlingar via initiativet Svensk Gymnasielärling.

– Det var ruggigt intressant att se hur bra gymnasieutbildningen kan bli när det finns en väl fungerande samverkan mellan skola och arbetsliv. Och vilka positiva elever!

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling. 

LÄS MER OM MEDLEMSKAP