Borås unga behöver bättre koll på var jobben finns

Många unga uppger att de inte haft något utbyte av kontakten med gymnasie- och studievägledaren inför gymnasievalet. "Studie- och yrkesvägledningen nedprioriteras" säger Åsa Vikner, ansvarig för kompetensförsörjning på Handelskammaren.

Nyligen hölls ett dialogmöte på Handelskammaren i Borås om hur studie- och yrkesvägledningen i kommunen kan förbättras. Vid mötet deltog ansvariga skolpolitiker, verksamhetschef inom skolan och företrädare för näringslivet. 

– Ökar vi ungas kunskap om arbetsmarknad och karriärmöjligheter i vår region är vi övertygade om att det skapar mer studiemotivation. Samtidigt förbättrar vi också förutsättningarna för näringslivets kompetensförsörjning, säger Ove Lillestöl, regionchef för Handelskammaren i Borås.

Sju av tio tycker att de inte fått tillräcklig information i skolan om hur arbetsmarknaden fungerar

Lite koll

Enligt uppgifter från analysföretaget Ungdomsbarometern så anger hälften av 15–24-åringarna att de inte haft något utbyte av kontakten med studie- och yrkesvägledaren inför gymnasievalet. Fyra av tio har inte koll på vilka yrken och utbildningar det krävs mer eller mindre av i framtiden. Sju av tio tycker heller inte att de fått tillräcklig information i skolan om hur arbetsmarknaden fungerar.

– Studie- och yrkesvägledningen fyller en viktig funktion, samtidigt ser vi hur den ofta nedprioriteras. Det vill vi ändra på och därför har vi granskat hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i sjutton västsvenska kommuner, däribland Borås, säger Åsa Vikner.

Faller mellan stolarna

I undersökningen Vägval för Vägledning (2018) fastslås att det finns brister i den politiska styrningen av studie- och yrkesvägledningen i hälften av kommunerna. Det resulterar i ett otydligt uppdrag till rektorerna, vilket gör att arbetet faller mellan stolarna. Rektorerna efterfrågar samtidigt mer resurser, en långsiktig plan och mer integrerat arbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.

– Vid dagens möte lyftes en rad intressanta förslag för att förbättra studie- och yrkesvägledningen i Borås, som mer samarbete över gränserna. Även en väg in för företag som är intresserade av att samverka med skolan samt framtagandet av en handlingsplan för att tydliggöra mål och roller med arbetet i kommunen. 

– Vi välkomnar den politiska ambitionen, men nu gäller det att det också blir verkstad, avslutar Åsa Vikner

Förslag som lyftes vid mötet för att skapa en bättre studie- och yrkesvägledning i Borås:

  1. Inför rutin för kartläggning och information av kompetensbehov i Boråsregionen till skolan.
  2. Samordning av praktikplatser, lärling, APL, LIA. osv på en plattform.
  3. Utred och inrätta handlingsplan för studie- och yrkesvägledningen i Borås
  4. Säkerställ gränsöverskridande samarbete mellan studie- och yrkesvägledare i olika nätverk och utbildningsnivåer

 

TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTSVERIGE STARKARE, BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap