”Vi måste hjälpa unga att få upp ögonen för yrkesprogrammen”

Arbetskraftsbristen i Västsverige är högre än någonsin, särskilt akut är behovet av yrkeskunnig kompetens. Handelskammarens Bjarne Petersson, regionchef Skaraborg/Fyrbodal, är oroad över utvecklingen där allt färre ungdomar väljer ett yrkesprogram.

– Många yrkesprogram leder till framtidsjobb inom näringslivet, därför är det ett stort problem att allt färre unga väljer att gå den vägen. Vi måste hjälpa dem att få upp ögonen för utbildningar som verkligen leder till arbete, säger Bjarne Petersson.

Enligt Svenskt Näringsliv är kompetensbristen ett hinder för näringslivets tillväxt nationellt sett. Hur ser det ut i Skaraborg och Fyrbodal?

– I stort sett alla företag som jag har varit i kontakt med det senaste året vittnar om samma sak. De har svårt att hitta personal, vilket leder till att de inte kan växa och ta nya orders. Följden blir att ordern tas upp av en konkurrent och skapar sysselsättning någon annanstans. Med andra ord hindrar kompetensbristen oss från att plocka marknadsandelar på det sätt vi annars skulle kunna göra.

Vilken kompetens är svårast att få tag på?

– Det varierar beroende på företag, men i stort sett alla nyckelkompetenser är svåra att hitta. Det handlar till exempel om programmerare, svetsare och civilingenjörer. Men även senior kompetens på ledningsgruppsnivå saknas.

Hur vänder vi trenden?

– Som jag ser det handlar det om tre olika saker. Dels behöver vi bli bättre på att ta tillvara kompetensen hos de som kommit till Sverige de senaste åren. Dels behöver vi fortbilda befintlig personal utifrån de nya krav som ställs med ökad automatisering. Men viktigast av allt är kanske att våra unga ser vilka möjligheter som väntar i jobb efter yrkesexamen. Här har vi i näringslivet ett stort ansvar att visa vilka karriärvägar och utvecklingsmöjligheter som faktiskt finns för att fler ska välja att söka sig till dessa utbildningar.

Läs mer om kompetensutmaningen i rapporten Pluggparadoxen.
Här ges ditt företag även möjlighet att visa på vilka karriärvägar som yrkeskunniga möter hos er.

För att öka yrkesutbildningarnas status driver Handelskammaren, tillsammans med industriledaren Carl Bennet, initiativet Svensk Gymnasielärling. Är du nyfiken på vad det innebär att ha en gymnasial lärlingsanställning som går industritekniskt program som anställd? 

Läs mer om svensk gymnasielärling