Flera vägar måste öppnas in i läraryrket

Förra veckan arrangerades höstmingel för lärare. Med på scen fanns bland annat Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn.

Handelskammaren anser att läraryrket är en viktig nyckel för att näringslivet ska fungera. Därför anordnade vi en inspirationskväll för lärarna tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Kvällen inleddes med ett panelsamtal modererat av Åsa Vikner, ansvarig för kompetensförsörjning på Handelskammaren.

65 000 lärare kommer att saknas till 2025, hur får vi fler lärare?

”Freda tid hos lärare, ge dem tid för förberedelser och efterarbete. Lönekuvertet ska också motsvara ansträngningen och möjligheterna att utvecklas under hela yrkeslivet” säger Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet.

”Det måste också vara attraktivt att söka till lärarutbildningen, vi måste dessutom öppna upp flera vägar in i läraryrket, fyller Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i.

Det är fantastiskt att öppna klassrumsdörren i början på terminen.
Men hur bibehålls glädjen i läraryrket?

”Att skapa relationer till eleverna är superhäftigt, det måste vi få tid till. Det är fantastiskt att öppna klassrumsdörren i början på terminen - och se alla elever då de är som mest taggade ”, säger Åsa Fahlén. 

Men det finns också andra funktioner som behöver upprätthållas i skolan.

”En flera år lång utbildning ska inte användas till att boka busskort och kolla så att alla böcker kommit tillbaka. Vi är inte heller utbildade till kuratorer och vaktmästare, det är brist på fler yrkesgrupper än lärare i skolan,” säger Maria Rönn.

Västsvenska Handelskammaren jobbar för att


  1. Elevers matematikkunskaper ska stärkas. Genom att driva Mathivation, som bygger på att elever lär elever, stärker vi ungas motivation i matematik, deras kunskaper och intresse för vidare studier.
  2. Läraryrkets attraktivitet ska öka, bland annat genom höjda lärarlöner och en renodling av yrkesrollen.
  3. Öka samverkan mellan skola och arbetsliv, så att elever får kunskap om arbetslivet och arbetsgivare får inblick i nästa generations värderingar.

Efter samtalet intog matematikläraren, civilingenjören och musikern Johan Thorssell scenen med en mängd instrument. Johan väver in musiken i sin undervisning för att väcka elevens lust till lärande, något också publiken fick ta del av.

Därefter talade läraren, författaren och Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling om lusten och glädjen i läraryrket – styrkan i att vara där. Avslutningsvis fick publiken ta del av forskaren Maria Jarls forskningsresultat om hur vi ska organisera skolan och lärandet för skolframgång.

”Det handlar om tydlighet och teamkänsla. Vet eleverna precis vad som väntas av dem och får höra det från flera håll, samtidigt som arbetslaget jobbar som ett team så finns det goda förutsättningar för att lyckas”, säger Maria Jarl.

Aldrig tidigare har det varit en sådan arbetskraftsbrist i Västsverige som nu. Därför är det av yttersta vikt att vi har en kvalitativ skola med lärare som arbetsro och goda förutsättningar att lära ut och forma den unga generationen till initiativtagande, reflekterande och kompetenta individer.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.
 

Läs mer om medlemskap