Öppet brev

Hej Anna Ekström

Vi på Västsvenska Handelskammaren vill gratulera och önska stort lycka till i ditt nya uppdrag som Sveriges utbildningsminister. Vi minns med glädje ditt besök i Västsverige för ett år sedan då vi möttes i ett samtal om kompetensförsörjning tillsammans med skolor och arbetsgivare.

Som du redan vet är skolan näringslivets viktigaste leverantör. Att skola och näringsliv möts i fler sammanhang är nödvändigt för att företagen ska klara sin framtida kompetensförsörjning, samt för att minska ungdomsarbetslösheten.

Resultatet av en framgångsrik samarbetsform mellan skola och arbetsliv är de lärlingsanställda elever du träffade under ditt besök här i Göteborg. Som du därför redan vet är möjligheten till lärlingsutbildning en stor bidragande faktor till att antalet elever på gymnasieskolans yrkesprogram förra året ökade för första gången på länge.

Lärlingsutbildningar har ett brett stöd hos den svenska befolkningen

Tyvärr ges inte alla gymnasieelever denna möjlighet då det ännu inte är obligatoriskt för skolan att tillhandahålla lärlingsutbildning. Dessutom utesluter i dagsläget lagen om gymnasial lärlingsanställning elever från gymnasiesärskolan, vilket är anmärkningsvärt. Eleven går miste om ett första viktigt steg ut i arbetslivet via anställning. Likväl som att arbetsgivare går miste om ung kompetens.

Lärlingsutbildningar har ett brett förankrat stöd hos den svenska befolkningen. Det framgår av vår senaste undersökning, genomförd via Kantar Sifo. Hela 94 procent är positivt inställda till lärlingsutbildning på gymnasiet.

Under de kommande tre och ett halvt åren gäller det att ta vara på den positiva trenden genom att fortsätta stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Det görs lämpligen genom att:

  1. Prioritera lärlingsutbildningar, såväl som lärlingsanställningar, i ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv.
  2. Ge skolorna möjlighet att anställa en lärlingskoordinator - för att eleverna i sin tur ska få bästa möjliga förutsättningar att klara sin yrkesexamen.
  3. Underlätta arbetsgivarnas samverkan med skolan genom att tillåta flexibel läroplan för lärlingseleverna.
  4. Möjliggöra lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar för fler elever genom att göra det obligatoriskt för skolan att erbjuda dem, samt se till att gymnasiesärskolan innefattas i lagen om gymnasial lärlingsanställning.

Tillsammans stärker vi passionen för yrkesprogrammen – som i sin tur säkrar arbetsgivarnas kompetensförsörjning och Sveriges fortsatta konkurrenskraft.

Med vänlig hälsning,
Västsvenska Handelskammaren genom Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef