Studenter söker statlig sysselsättning

När vi på handelskammaren träffar våra medlemmar – från alla typer av medlemsföretag – hör vi ofta att deras viktigaste fråga för att kunna växa och utvecklas är att kompetensförsörjningen fungerar.

I dag råder brist inom de flesta områden, men inom några har Västsverige kompetens i riklig mängd, för samhällsvetare, ekonomer och jurister är den västsvenska arbetsmarknaden svag. För dem är det i stället brist på arbetstillfällen.

Ett skäl är att vi har färre myndigheter och lägre andel statligt anställda än andra storstadsregioner, även i jämförelse med Norrlandslänen. Trots att det går bra i Västsverige upplever många studenter att det är svårt att hitta arbete i vår del av landet.

Läs mer: Pluggparadoxen - om ungas studieval

En attraktiv studieort bör inte bara ge en god utbildning och utvecklande studentår, den bör även ge en god koppling till arbetsmarknaden under såväl studietid som efter examen. I dag är den kopplingen inte tillräckligt stark, vilket leder till att många västsvenska studenter väljer att flytta härifrån efter examen.

Placeringen av en myndighet i Västsverige skulle vara ett stöd för en bredare och mer attraktiv arbetsmarknad.

En anledning är att flera av de utbildningar som ges här är lämpliga för jobb som finns vid myndigheter så som utredare, kommunikatörer eller sakkunniga. Problemet är att dessa myndigheter framför allt finns i Stockholm. Vi behöver antagligen inte berätta om fördelningen av myndigheter eller tillgången på statliga jobb i Västsverige men om man räknar antalet huvudkontor finns det sex i Göteborg och 140 i Stockholm. Ett annat mått som Statskontoret tagit fram är andelen statligt anställda i länen. Västra Götaland har en betydligt lägre andel statligt anställda än till exempel Norrlandslänen; 5,5 procent jämfört med 8,0 och 8,4 procent i Jämtlands, respektive Västernorrlands län. Andelen i Halland är med sina 4,3 procent näst lägst i landet.

Läs mer: Fundera på Västsverige när du flyttar myndigheter Shekarabi

Enligt en rapport från Västra Götalandsregionen förlorade Västsverige cirka 680 högutbildade personer till Stockholm per år, under 2012–2014. En tidigare undersökning från Västsvenska Handelskammaren visade att 63 procent av samhällsvetarstudenterna vid Göteborgs Universitet trodde att de skulle behöva flytta för att hitta ett jobb som matchar deras utbildning.

Problemet med utflyttning gäller inte bara samhällsvetare, om en chalmerist träffar en jurist under studietiden är risken stor att båda flyttar när de hittar bättre arbeten på annat håll. Vi vill vända den utvecklingen. Det behöver finnas fler möjligheter för studenter att hitta intressanta samhällsvetararbeten i Västsverige.

Vi uppskattar regeringen och civilminister Ardalan Shekarabis arbete med att se över lokaliseringen av myndigheter. Placeringen av en myndighet i Västsverige skulle vara ett stöd för en bredare och mer attraktiv arbetsmarknad, en arbetsmarknad som efterfrågar många kompetenser. Andra viktiga argument är att staten ska vara närvarande i hela landet och att möjliggöra för västsvenska studenter att hitta utvecklande arbeten utan att behöva flytta.

Om Ardalan Shekarabi avser att fortsätta öka statens närvaro runt om i landet hoppas vi att han förutom demokratiska fördelar, även ser vad en myndighet i Göteborg, Borås, eller kanske Kungsbacka, skulle betyda för både studenter och näringsliv. Om myndigheten dessutom kompletterar akademiernas profiler och näringslivets branschkluster, vilket en Rymdstyrelse eller en Kemikalieinspektion kan göra i Västsverige, kan en etablering bli positiv för myndigheten, studenterna, näringslivet och regeringen. 

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Debatt i ETC


Debattartikeln publicerades i Dagstidningen ETC Göteborg 8 januari 2018.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap