Lockar och behåller den unga kompetensen

Vinsterna med att anställa unga medarbetare är många – men skiftande perspektiv på arbetslivet gör att arbetsgivare behöver tänka om. Så gör Über, Företagarna, VGR och byggföretaget Serneke för att unga ska vilja arbeta hos dem.

”Jag har inte pluggat i hundra år för att göra grejer jag inte är intresserad av.” Citatet kommer från Livskarriäristerna, studien som visar att 18-35 åringar söker balans, trygghet och vill få utväxling för sina intressen. På arbetstid. Allt färre lockas av en anställning inom det offentliga och allt fler är benägna att lämna en arbetsplats där de inte utvecklas.

Samtidigt vet vi att det finns enorma vinster i att anställa yngre medarbetare. De är 'digital natives' och höjer generellt den digitala kompetensen i företaget. Vi ser också att unga använder sina nätverk mycket mer – vilket innebär att de företag som anställer unga kan nå ut med sitt varumärke till fler.

Fakta


Livskarriäristerna bygger på data ur Ungdomsbarometern AB:s
undersökning Workforce 2020 – en online-enkät som besvarats av
över 2 500 svenska 20-34-åringar under perioden 7 juli – 2 augusti 2016.

Livskarriäristerna är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2017.
Citera oss gärna men ange källa.
Författare //  

Vi frågade fyra olika arbetsgivare, i fyra olika branscher, hur de tillgodoser behoven hos en intressestyrd arbetstagare? I ett panelsamtal från Västsvenska Arenan i Almedalen med Ola Serneke, vd för byggföretaget Serneke; Bodil Sidén, kommunikationsansvarig för Über Skandinavien; Günther Mårder, vd för medlemsorganisationen Företagarna och Anders Carlberg, chef inom Västra Götalandsregionen. Se hela seminariet här.

Günther Mårder: tror på en vision som känns i hjärtat

När Günther Mårder kom till Företagarna möttes han av en vision som knappast fick hjärtat att bulta. Genom att prata med Företagarnas egna medlemmar – företagare – utformade han därför en vision som handlade om varför företagare vaknar om morgonen. För inte var det väl deras dröm att bara driva ett företag? Resultatet blev en vision sprungen ur munnen på Företagarnas egna medlemmar: “vi ska gemensamt skapa ett land, ett samhälle en jord som vi alla med stolthet kan överräcka till nästa generation…” En vision som är mer än bara ord tror Günther Mårder är nyckeln till att engagera både medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Anders Carlberg: Kommunicera den offentliga sektorns faktiska värde

Livskarriäristerna visar att offentlig sektor kommer långt ned på listan över unga arbetstagares drömarbetsplats. Här menar Anders Carlberg, chef inom Västra Götalandsregionen, att den offentliga sektorn egentligen erbjuder allt den unga generationen önskar: du är med och bygger ett bättre samhälle. Det senaste har många offentliganställda börjat visa arbetet 'in action' (redaktörens notis: poliser, ambulanspersonal och sjuksköterskor rattar Instagramkonton) och enligt Anders Carlberg är detta helt rätt väg att gå: kommunicera meningsfullheten och värdet i arbetet, så att de unga förstår.

Ola Serneke: Sponsrar sina anställdas föreningar

Ola Serneke tipsar om att 'skapa en snackis om företaget'. På Serneke har man valt att sponsra de föreningar som företagets medarbetare är med i, oavsett vad det är för förening. På så vis hoppas man att de anställda pratar gott om Serneke, blir mer lojala och känner en stolthet till sitt jobb även på fritiden.

Bodil Sidén: Uppmanar “vanliga” företag att ta ställning

Bodil Sidén har en bakgrund inom Moderaterna, ett parti hon valde att lämna när de tog en hårdare linje i invandringsfrågan. Bodil Sidéns uppmaning är att alla företag, oavsett bransch, bör formulera sitt högre syfte. Det måste inte handla om ett politiskt ställningstagande, det räcker att man arbetar aktivt och låter värdeorden genomsyra arbetet, så att det blir mer meningsfullt.

Vill du lyckas i kampen om den unga kompetensen? Inom våra nätverket träffas vi kontinuerligt för att dela erfarenheter med varandra. Ett återkommande tema är kompetensförsörjning och nya värderingar på arbetsmarknaden.

Läs mer om nätverk