Framtidens lärling

Utvärdering av gymnasiala- lärlingsutbildningar och anställningar

Tillgången till rätt kompetens blir en allt mer akut fråga för näringslivet. Särskilt drabbade är arbetsplatser som har behov av medarbetare med yrkesutbildning.

Som ett led i att öka statusen och höja söktrycket till yrkesprogrammen driver Västsvenska Handelskammaren initiativet Svensk Gymnasielärling. Initiativets syfte är att sprida kännedom om gymnasiala lärlingsanställningar (GLA) samt stötta elever, skolor och arbetsgivare som är engagerade i utbildningsformen.

MODERN UTBILDNINGSFORM

Gymnasial lärlingsanställning är en modern form av gymnasieutbildning. Precis som vid en gymnasial lärlingsutbildning tillbringar eleven hälften av sin utbildningstid i skolan och den andra hälften på en arbetsplats. Den stora skillnaden mellan utbildningsformerna är att den lärlingsanställda eleven blir anställd och får lön under sin studietid. För att säkerställa att elevens yrkeskompetens matchar arbetsmarknadens behov är arbetsgivaren delaktig i utformningen av utbildningen.

Ansvar för elevens lärande och möjligheten att överföra yrkeskunskap mellan generationer är vad arbetsgivarna förknippar mest med att ha lärlingar på arbetsplatsen.

Efter tre år med Svensk Gymnasielärling har det nu blivit dags att göra en första utvärdering av utbildningsformen. Påverkas arbetsgivarens engagemang av att lärlingen är anställd? Och hur upplever de motivationen hos sina lärlingsanställda i jämförelse med de som kommer in via ett traditionellt lärlingsprogram?

Får vi en duktig elev vill vi knyta honom eller henne till oss, och då anställer vi gärna så fort som möjligt
/Lars Andersén, Brandt Bil

HÖGT BETYG FÖR LÄRLINGAR

I vår undersökning får båda formerna av lärlingsutbildning ett högt betyg. Av de arbetsgivare som anställt lärlingar under studietiden svarar samtliga att de rekommenderar andra verksamheter att göra detsamma. Motsvarande siffra för arbetsgivare till lärlingar utan anställning är 96 procent.

Lärlingarna får även höga betyg av arbetsgivarna när det kommer till engagemang och utveckling på arbetsplatsen och därtill anser arbetsgivarna att medarbetarna uppskattar att ha lärling på arbetsplatsen.

I undersökningen ger arbetsgivarna genomgående ett högt betyg åt sina lärlingar och samtliga rekommenderar andra verksamheter att anställa lärlingar.
NÄSTA STEG

Snart finns det lärlingsanställda elever inom samtliga 12 av gymnasieskolans yrkesprogram. Det är dock fortfarande ett litet antal elever som idag ges möjlighet till denna utbildningsform. Alltför få skolor ger sina elever möjligheten att läsa GLA och i många fall är det enstaka elevers engagemang eller en eldsjäl till lärare som står bakom.

Det är viktigt att vi tar vara på den möjlighet som gymnasiala lärlingsanställningar ger landets ungdomar och arbetsgivare nu när vi har chansen. Fler skolor runt om i landet ska erbjuda gymnasiala lärlingsanställningar och det krävs fortfarande mycket informationsspridning till ungdomar och vårdnadshavare för att öka kännedomen om det relativt nya utbildningssättet.

Vill ditt företag engagera er mer i skolan eller vill du veta mer om projektet?

Kontakta Rasmus Flick, projektkoordinator Svensk Gymnasielärling

Läs rapporten i sin helhet

STÄRK ER KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Om medlemskap