Låt fler utbilda sig som lärlingar i företagen

Det finns många fördelar med gymnasiala lärlingsanställningar. Det anser Handelskammarens regionchef Bjarne Pettersson i en debattartikel i tidningen Bohusläningen.

Så sent som i mars förra året riskerade det industritekniska programmet i Vara att läggas ned till följd av för få antal sökande, till hösten stod det däremot klart att alla platser på programmet var fyllda. Framgångsreceptet i Vara stavas lärlingsanställningar. Ett utbildningsalternativ där eleverna kombinerar teori i skolan med praktik på en arbetsplats där de har anställning och lön.

Framgångsreceptet i Vara stavas lärlingsanställningar

Trots en del lokala framgångar står långt många fler arbetsgivare redo att ta emot lärlingselever än vad skolorna hittills kunnat leverera. Det finns också stora möjligheter att utvidga lärlingsupplägget till fler av de gymnasiala yrkesprogrammen. Därför vill Västsvenska Handelskammaren att fler skolor i Fyrbodal ska uppmärksamma behovet av yrkesutbildad arbetskraft och tillsammans med näringslivet satsa på utbildningar som ökar utbyte mellan skola och arbetsliv.

Tre av fyra yrken har arbetskraftbrist

Företagens problematik med att hitta kompetens är både utbredd och välkänd. Arbetsförmedlingens senaste rapport visar på arbetskraftsbrist inom tre av fyra yrken, av våra medlemsföretag uppger nio av tio att rekrytera och behålla kompetens är deras största utmaning. Rekryteringsproblematiken inom industrin är större än på länge, nu har de stigit till de högsta nivåerna som uppmätts på tio år.

Rekryteringsproblematiken inom industrin är större än på länge, nu har de stigit till de högsta nivåerna som uppmätts på tio år

För att lindra kompetensbristen och stärka konkurrenskraften driver vi på Handelskammaren initiativet Svensk Gymnasielärling med stöd av Skolverket. Lagen om gymnasial lärlingsanställning (2014:421) infördes 2014 och innebär att lärlingen kan ha en anställning under tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet. Den lärlingsanställda eleven spenderar halva utbildningstiden i skolan och den andra hos en arbetsgivare där de får lön för sitt arbete.

Goda möjligheter

Möjligheten för eleven att bli lärlingsanställd har visat sig ha en positiv effekt på intresset för yrkesprogrammen – utbildningar som leder till de jobb flest arbetsgivare efterfrågar.

Som regionchef för Västsvenska Handelskammaren är jag glad över att flera av Fyrbodals gymnasieskolor erbjuder lärlingsanställningar. Men jag är också övertygad om att det måste bli betydligt fler. Bristen på yrkesutbildad kompetens är stor och hindrar våra företag från att växa, samtidigt som många unga går utan arbete.

borde bli ett bestående inslag I skolan

Genom gymnasial lärlingsanställning får eleverna tillgång till en konkurrenskraftig utbildning, med goda framtidsutsikter. Företagen i Fyrbodal behöver deras kompetens. Näringslivet står redo att ta ett större ansvar och engagera sig mer i skolan, tillsammans ser vi till att möjligheten till det finns genom lärlingsanställningar – låt utbildningsformen bli ett bestående inslag i varje skolas programutbud.

STÄRK ER KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

om medlemskap

Här finner du vårt kontor i Fyrbodal

Var:
Åkerssjövägen 12, Trollhättan