Kjellgren Kaminsky har Västsveriges bästa integrationsinitiativ

Under 2017 rekryterades 40 nysvenska arkitekter med hjälp av integrationsinitiativet KAN Connect som startades av arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky. Nyligen utsågs de till Västsveriges affärsnyttigaste integrationsinitiativ, på Västsvenska Handelskammaren.

Hur kan näringslivet bli bättre på att tillvarata nysvenskars kompetens? Frågan stod i fokus under tisdagens seminarium på Handelskammaren där tre västsvenska företag presenterade sina integrationsinitiativ för diskussionspanel och publik. Initiativ som inte bara löst en akut kompetensbrist, utan byggt varaktig affärsnytta.

Fler naturliga mötesplatser

Behovet av arbetskraft i Västsverige är högre än på många år, ändå går många nya svenskar utan arbete. För att vända trenden behövs ett ökat engagemang från både politiker och näringsliv och fler naturliga mötesplatser. 7 av 10 av jobb går via nätverk och kontakter, vilket är något du ofta saknar som nyanländ.

Arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky driver tillsammans Krook & Tjäder och Sveriges Arkitekter KAN Connect som är en mötesplats för arbetssökande arkitekter, ingenjörer och arbetsgivare. KAN Connect löser både kompetensbrist och leder till nya affärsmöjligheter på den internationella marknaden och blev det initiativ som röstades fram som vinnare av publiken.

Bästa rekryteringstipsen

Under seminariet delade panelen bestående av Sharam Rahi, vice vd Balder, Sofia Appelgren, grundare till Mitt Liv, Marcus Westdahl, koncernchef EFG och Annika Qarlsson, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson (C), med sig av sina bästa erfarenheter vid rekrytering:

  • Var medveten om dina fördomar
  • Alla ansökningar som inkommer ska vara köns- och härkomstneutrala
  • Våga ställa frågor, vara nyfiken och öppen
  • Använd dig gärna av arbetsprover, ibland är det svårt att tolka CV
  • De som längtat efter att komma in i arbetslivet, är ofta grymt lojala arbetstagare
Initiativen i korthet

Integrationsinitiativ 1: Poseidon - Välkommen till Framtiden -Vägen till viktiga riktiga jobb

De kommunala bostadsbolagen i Framtidskoncernen lanserade initiativet i våras där de tillsammans under en treårsperiod kommer ta emot 300 lågutbildade nyanlända och erbjuda dem handledd arbetsträning samt relevant utbildning inom bland annat fastighetsskötsel och städ. Bostadsbolaget Poseidon har under året skapat 14 varaktiga jobb hos dem och deras underleverantörer. Affärsnytta skapas då Poseidon står inför stora pensionsavgångar och behöver personal som de boende från olika nationaliteter kan identifiera sig med. 

Integrationsinitiativ 2: Volvo Group - Jobbsprånget

Idag finns en stor Ingenjörsbrist, fram till 2025 behövs 50 000 nya ingenjörer. Initiativet Jobbsprånget tillvaratar kompetensen hos nyanlända akademiker och erbjuder arbetsgivare möjligheten att ta emot nyanlända under fyra månaders praktik. Svenska är inget krav och praktiken gör deltagarna anställningsbara. Under våren 2017 har Volvo Group genom Jobbsprånget skapat varaktiga jobb för fyra praktikanter i Umeå och tre i Göteborg. I höst gör 19 nyanlända praktik hos Volvo Group nationellt och under våren 2018 kommer 32 platser att erbjudas.  Volvo Group ser hur mångfald leder till innovation, samt ger en kompetensutveckling för medarbetare. 

Integrationsinitiativ 3: Kjellgren Kaminsky Architecture - KAN Connect

KAN Connect är en mötesplats och ett nätverk för arbetsgivare och nysvenska arkitekter och ingenjörer. Det startade på Kjellgren Kaminsky 2015 med ett initiativ från personalen. Att det finns stor potential i att hitta ny kompetens bland nyanlända blir uppenbart då man jämför arbetslösheten mellan utlandsfödda och svenskfödda arkitekter, som ligger på 17 respektive 0 procent. Initiativet är ett effektivt sätt att träffa kollegor med andra perspektiv och har lett till 40 rekryteringar i branschen under 2017. På Kjellgren Kaminsky har 30 procent av medarbetarna bott i Sverige mindre än 5 år. 

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP