Bilden av industrin

När Handelskammaren frågar nära 2000 västsvenska gymnasister om hur de ser på industrin tecknas en bild som är lika traditionell som den är negativ. Den riktiga bilden av industrin är dock så långt bort från rykande skorstenar och tråkiga fabriker man kan komma. En förändring av den negativa bild ungdomar har av industrin är nödvändig för att trygga dess framtida kompetensförsörjning. Ansvaret vilar både på beslutsfattare och media, men allra tyngst vilar det på näringslivet självt.

Förord

Västsverige är en region som under lång tid har varit dominerad av tillverkande och exporterande industri. I kölvattnet av denna industri har det vuxit upp en mängd tjänsteföretag, ofta med unik kompetens, som har blivit konkurrenskraftiga i övriga världen.

Svensk industri ligger idag på framkant avseende miljöanpassad produktion och produkter. Det genomsyrar även arbetet med kvalitet och arbetsmiljö. Tillverkningen är i många stycken mycket effektiviserad och robotiserad. Borta är de smutsiga verksamheterna med högt buller och mörka dammiga fabrikslokaler.Citat

I min tjänst ingår att träffa många av vår regions företagsledare och se deras verksamhet. Ett tydligt exempel på hur en tillverkande industri idag skiljer sig från gårdagens, är Daloc som tillverkar säkerhetsdörrar i Töreboda. Det är en tillverkande verksamhet som innefattar både svetsning, plåtbearbetning, lackning och stansning. Trots detta är fabriken hypermodern med stora panoramafönster ut mot naturen, ljus och fräsch. Arbetsuppgifterna sker ofta under rotation och mycket är robotiserat. Det krävs stor yrkesskicklighet för att klara av de olika stegen i tillverkningen från råvara till färdig dörr.

Ytterligare ett Törebodaföretag är Källbergs, som tillverkar äggpulver för tårtbottnar, bröstmjölksersättningsmedel, småkakor och majonnäs. Sedan 40-talet har man utvecklat sin produktion och idag lyder man under strikta livsmedelstekniska krav. Man är konkurrenskraftiga på Europamarknaden då man har hittat en nisch och ständigt förändrat sin verksamhet efter kundernas krav. En av framgångsfaktorerna är utvecklingsavdelningen som testar nya mixer av äggpulver. Bilden av industrin är så långt borta från skorstenar och smuts som man kan komma.

Ett annat företag som uppvisar en modern bild av industrin är SCA Packaging i Mariestad, ett företag som har som målsättning att bli Europaledande inom lean-arbete. Ett besök på deras fabrik som tillverkar wellpappkartong imponerar. Det är så rent i denna traditionellt dammiga verksamhet att det förmodligen hade varit helt möjligt att sitta på fabriksgolvet vid fikarasten, om man nu önskat det. Lean-arbetet genomsyrar hela verksamheten och gör varje anställd engagerad i den dagliga driften. Ny spännande produktutveckling gör att företagets produkter får nya anpassningar och användningsområden.

Detta är bara ett axplock av exempel som visar på Västsveriges stora diversifiering av industri och näringsliv. Det handlar om verksamheter som idag är konkurrenskraftiga på världsmarknaden och klarar konkurrensen från låglöneländer tack vare duktiga engagerade företagsledare, personal med hög kompetens, närhet till marknaden och synnerligen effektiv produktion.

Alla har ett gemensamt – de lever i nära symbios med tjänsteföretag som är kopplade till deras verksamhet på ett eller annat sätt. Att vi har en stark, diversifierad industrisektor i Västsverige är därför också en angelägenhet för tjänstesektorn. För att industrin ska stå stark även i framtiden, måste bilden av industrin uppgraderas. Det är vad denna rapport handlar om. Jag önskar dig en inspirerande läsning och inbjuder dig att engagera dig i vårt arbete med att stärka både västsvensk industri och tjänsteproduktion. Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

LÄS HELA RAPORTEN