"Fundera på Västsverige när du flyttar myndigheter, Shekarabi"

Det är viktigt att staten är närvarande i hela landet.

Västsvenska Handelskammaren välkomnar det intresse regeringen och särskilt civilminister Ardalan Shekarabi (S) visat frågan om statens organisering och geografi. Det ledande argumentet är att det är viktigt att staten är närvarande i hela landet.

Om det stämmer borde det vara dags för Västra Götaland som har en lägre andel statligt anställda än Norrlandslänen, länen runt Stockholm, Uppsala och Skåne. Statskontoret visade nyligen att det i Uppsala, Norrbotten och Västerbotten var mellan 14,7 procent och 9 procent som var statligt anställda av de sysselsatta. Det kan jämföras med 5,5 procent i Västra Götaland, lägre än samtliga Norrlandslän.

Vår förhoppning är att regeringen efter att ha börjat flytta myndigheter, senast till Skellefteå, följer upp med att flytta en myndighet till Västsverige. Vi har tidigare talat om Göteborg och Kemikalieinspektionen som det finns många och starka argument för men är även öppna före en placering av andra myndigheter i andra städer som skulle kunna stärka den statliga närvaron i Västsverige.

När Ericsson meddelade att de skulle lägga ned sin verksamhet i Borås i höstas lyfte vi förslaget att lokalisera en myndighet dit. Då nämnde vi Rymdstyrelsen eller Allmänna Reklamationsnämnden, för oss är deras verksamhet fortfarande aktuella och skulle komplettera det västsvenska näringslivet.

När vi föreslår en flytt av en myndighet så är det viktigt att det finns både ett näringsliv och en akademi som kan erbjuda nätverk, kompetens och nya idéer till den myndighet som ska flyttas.I Borås finns ett näringsliv med stort handelsinslag, en högskola och rymdföretag vid riksväg 40. Borås växer och de senaste åren har ökningstakten varit cirka 1 000 personer per år. Det är en stor stad – nästan 110 000 invånare och de planerar för 140 000 till 2035 – som kan erbjuda ett brett utbud av kringtjänster och service till en myndighet.

Västsverige har idag en låg andel statliga jobb. Enligt Statskontoret är lokaliseringskvoten, det vill säga förhållandet mellan statligt anställda och befolkningen låg i många västsvenska kommuner.I de städer som fått myndigheter så är kvoten 1,21 för Karlstad, 1,12 för Kalmar och hela 1,44 för Örebro. Vid 1,0 är det jämnvikt. Orterna som fått statlig verksamhet – exklusive Skellefteå med 0,51 – hade alltså redan en hög lokaliseringskvot innan regeringen valde att omlokalisera till dem.

Det kan jämföras med Borås där kvoten är 0,58. Alltså lägre andel statligt anställda än stadens storlek motiverar. Att flytta en myndighet är komplicerat och det påverkar många. Vi från Handelskammaren deltar därför gärna i en dialog om vilka myndigheter som skulle kunna vara lämpade för Västsveriges näringsliv och akademi för att bidra till en bra flyttprocess.

Om regeringen tar steget bör de sträva efter att det finns en rimlig chans för myndigheten att göra ett likvärdigt, om inte bättre arbete än i dagsläget. En placeringsort behöver därför kunna erbjuda olika kompetenser för myndigheten och god tillgång på kringtjänster och tillgång till högre utbildning på orten.

Johan TrouvéVD Västsvenska Handelskammaren
Anders WagnerAnsvarig Public Affairs Västsvenska Handelskammaren

Publicerad på SVT Opinion 19 juni 2017, 07.00

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap