Och den ljusnande framtid är vår

För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren gjort en kartläggning av deras syn på framtiden och arbetsmarknaden. Vid examenstid i somras tillfrågades 200 studenter, inom ekonomi, statsvetenskap, sociologi, juridik om deras förväntningar och uppfattningar om arbetsmarknaden i Göteborg.

NEDSLÅENDE RESULTAT

Hela sex av tio trodde att en flytt från Göteborg skulle bli nödvändig. För de som vill se ett Göteborg som lockar talanger, där studenter hittar jobb och kan bo kvar efter studierna är det skrämmande siffror.

När vi ställde den övergripande frågan; Tror du att du kommer att arbeta någon annanstans än i Göteborgsregionen?

Svarade 63 procent av de tillfrågade studenterna att de ser det som troligt eller mycket troligt att de kommer att flytta och jobba någon annanstans på grund av den begränsade arbetsmarknaden för samhällsvetare.

FLYTTA – UPPLEVS SOM KRAV FÖR FRAMTIDA YRKE INOM UTBILDNINGEN

Om man bara undersöker de blivande statsvetarna blir siffrorna ännu mer alarmerande. Hela åtta av tio statsvetare, 80 procent, såg det som troligt att de kommer att arbeta utanför Göteborgsregionen. Uppfattningen om att en flytt blir nödvändig finns bland alla inriktningar. Inte ens juristerna, som har en tydligare näringslivkoppling än statsvetare och sociologer, tror att de kommer att arbeta i Göteborg, mer än hälften av dem hävdar det.

Göteborg och det västsvenska näringslivet behöver en bredare arbetsmarknad så att fler studenter tror på en yrkeskarriär i Västsverige. En situation där sex av tio tror de måste flytta för att hitta ett jobb som passar dem är ett problem när staden behöver locka fler människor. Men också för att företagen ska klara sin kompetensförsörjning.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING -MEDLEMMARNAS
VIKTIGASTE FRÅGA

När vi träffar våra medlemmar hör vi ofta, från industriföretag, serviceföretag, konfektionsföretag, från alla, att deras viktigaste fråga för att kunna växa och utvecklas är att kompetensförsörjningen fungerar.

Det råder brist inom många områden men inom ett har Västsverige kompetens i riklig mängd. Problemet är då istället att det är brist på arbetstillfällen. För samhällsvetare, ekonomer och jurister är den västsvenska arbetsmarknaden svag.

En anledning är att vi har färre myndigheter och lägre andel statligt anställda än andra storstadsregioner, även jämfört med Norrlandslänen. Det är hög tid för regeringen att inse det samt börja agera för att stoppa det som Göteborgs-Posten kallar ”Lämmeltåget till Stockholm”. Det är nödvändigt att kunna behålla talanger och nytänkare i Västsverige.

Läs rapporten 

Har du frågor eller vill veta mer om rapporten, kontakta Anders Wagner.