Otydligt vd-avtal gav förlust om en halv miljon

Vd:ns bonus är den vd-relaterade fråga Yohanna Öhrnegård, advokat på advokatfirma Vinge, tvistat mest om genom åren.

Yohanna Öhrnegård minns särskilt ett fall. Hennes klient, som var vd för ett bolag, hade uppnått resultatet som krävdes för att hon skulle få sin bonus det året redan i oktober, och det rörde sig om närmare en miljon kronor.
– Det var helt uppenbart att hon skulle få sin bonus, säger Yohanna Öhrnegård.

Men i samband med att vd:n blev entledigad i december, två månader senare, fick hon veta att det inte skulle bli någon bonus.

– Skälet var bland annat att hon inte skulle vara kvar i sin vd-roll när bolagets resultat skulle fastställas under våren.

Läs mer: ”Ägardirektiv är a och o när du rekryterar ny vd”

FICK BEHÅLLA HÄLFTEN

Vd:ns bonus är en fråga Yohanna Öhrnegård tvistat om många gånger under åren. Som specialiserad inom tvistlösning betonar hon att parterna råder över bonus-frågan. Det finns alltså ingen lag att falla tillbaka på och det som avgör i frågan är vd-avtalets ordalydelse och parternas avsikt när de ingick avtalet.

Trots stenhårt arbete och uppnått resultat fick Yohanna Öhrnegårds klient och vd:n i exemplet ingen bonus, i samband med att hon entledigades och lämnade bolaget.

I den efterföljande tvisten nåddes så småningom en uppgörelse mellan parterna. Det fanns ingen reglering i vd-avtalet om hur bolagets resultat skulle fastställas, eller vad som skulle gälla om vd:n inte längre var anställd på bolaget när bonusen skulle utbetalas.

– Egentligen hade hon kanske rätt till hela sin bonus, men hon gick miste om ungefär en halv miljon. Olyckligt och onödigt, menar Yohanna Öhrnegård. 

Läs mer: Vad ska ett ägardirektiv innehålla?

Vad gäller generellt om vd:n slutar under pågående verksamhetsår, om det inte finns något vd-avtal?

– Det är vanligt att vd:n får en proportionerlig bonus. Om en vd:n har arbetat under 10 av 12 månader får vd:n bonus för de månaderna som hon eller han har arbetat. Detta är också något man kan och bör reglera i vd-avtalet.

Detta bör vd-avtalet specificera

  1. Ska bonus utgå om vd:n blir uppsagd eller säger upp sig?
  2. Ska bonus utgå om vd:n blir avskedad?
  3. Hur ska bonusen beräknas?
  4. När ska bonusen betalas ut?
  5. Vad händer om vd:n slutar under pågående verksamhetsår?


Ta kontroll över ditt juridiska och ekonomiska ansvar, stärk dig i din vd-roll. Vårt utbud vänder sig till dig som jobbar som vd och vill uppdatera dina kunskaper, eller för dig som vill ta nästa steg mot en vd-roll.

se våra managementkurser


Sidan uppdaterad: 1 oktober 2019