”Ägardirektiv är A och O när du rekryterar ny vd”

Ägardirektiv är en av de första sakerna som måste vara på plats när du tar in en extern vd. Det säger Agneta Olsson, vars första vd-uppdrag blev en kalldusch.

– Jag insåg ett tag efter att ägarna inte var överens om vad de ville med företaget långsiktigt. Och är inte ägarna överens så är det omöjligt att varav vd. Troligtvis hade de aldrig behövt diskuterat vissa frågor, än mindre tänkt på dem, förrän jag kom in och började ställa helt nya frågor, säger Agneta Olsson.

– När man går in som extern vd är man ofta den största förändringen i en förändringsresa. Det krävs en oerhörd ”musikalitet” från en extern vd och en mognad och förberedelse hos ägarna för att det ska lyckas, säger Agneta Olsson, expert på ägarledda bolag.

Uppdraget som extern vd på ett mindre designföretag kom efter 12 framgångsrika år som bland annat global marknadschef på Santa Maria. Agneta Olsson gillade de nya ägarnas värderingar, hade positiva erfarenheter av ägarledda bolag och tackade ja.

– När jag frågade vad de ville att jag skulle uppnå som vd, fick jag svaret att jag skulle skapa tillväxt, men att de inte kunde ge mig några mer detaljer. En vecka efter att jag hade börjat fick jag uppdraget att tredubbla omsättningen på tre år med bibehållen procentuell lönsamhet.

Läs mer: Vad ska ett ägardirektiv innehålla?

”Känn in företagskulturen”

Agneta Olsson kavlade upp ärmarna, såg över säljbearbetningen och började snabbt genomföra förändringar i verksamheten. Ett klavertramp, insåg hon senare.

– Mitt stora misstag var att jag började göra förändringar för fort och innan jag hade hunnit skapa en relation till mina kollegor. De hade en helt annan företagskultur och ett mycket lägre tempo än vad jag var van vid. Idag skulle jag ha varit mycket mer lyhörd och tagit mig tid att lära känna företaget först och bara genomfört det absolut viktigaste förändringarna.

Största chansen att lyckas med en extern vd är att denne kommer in i verksamheten medan det fortfarande går bra.

Numera är Agneta Olsson själv egen företagare sedan några år, expert på ägarledda företag och hjälper ägare och vd:s i samband med ägarskiften. För att övergången till den nya vd:n ska bli så bra som möjligt krävs ömsesidig respekt, goda förberedelser och tydliggörande av rollerna, säger hon.

Extern vd tas in försent

– Ett vanligt problem man möter som extern vd är att ägaren egentligen inte är redo att släppa taget. Genom att ha ett avstämningsmöte varje vecka kan ägaren känna sig trygg samtidigt som den nya vd:n får en möjlighet att tanka av information och kunskap om företaget.

Läs mer: Nytt nätverk för dig som vd/ägare

För att skapa bäst förutsättningar att lyckas, betonar Agneta Olsson också vikten av att vd:n kommer in i verksamheten medan det fortfarande går bra.

– De flesta kommer in försent, när företaget redan peakat i sin försäljning. Ofta ser man det när ägarna tröttnat lite och vill få in en person som kan få fart på försäljning och tillväxt. Problemet är att vd:n då ofta både måste vända försäljningssiffrorna och sätta strukturerna och processerna för ett bolag som ska skala upp.

Tre tips för dig som ska ta in en extern vd

  1. Förbered skiftet i god tid och skriv ägardirektiv. Nummer ett är att fundera på ägardirektivet. Vad ni vill med företaget långsiktigt? Det blir tydligt när det skrivs ner. Fundera också över vad du som ägare ska göra istället, ofta är det egna företaget både entreprenörens arbete och hobby.
  2. Aktivera styrelsearbetet. Ofta finns ingen styrelse med externa ledamöter i ägarledda bolag, så den måste aktiveras före den nya vd:n kommer in. Förutom att bidra med kompetens ska styrelsen hålla isär rollerna och avgöra vad som är en ägarfråga, en styrelsefråga och en operativ fråga.
  3. Våga ta hjälp utifrån. Många glömmer de känslomässiga delarna. Hur kommer det kännas när personalen inte längre kommer till mig, och när leverantörerna vänder sig till den nya vd:n? Ju mer du känner dig själv, ju lättare blir det.
VILL DU UTVECKLAS SOM LEDARE?

Det är genom ny kunskap och i möten med andra som vi växer som människor och ledare. På Västsvenska Handelskammaren erbjuder vi nätverk både för dig som är ny i karriären, och för dig som är senior och vill utvecklas inom ett specifikt område. Kontakta oss så matchar vi dig med en grupp efter dina behov.

Läs mer våra nätverk