Vikten av att skriva ägardirektiv

”Jag trodde vi hade samma förväntningar." Orden kommer från en delägare i ett mindre bolag. De två ägarna i bolaget, ansvariga för var sin produktgren, har nu plötsligt skilda uppfattningar om vilken väg som är den rätta.

När bolaget startades låg fokus mest på lokaler, medarbetare och praktiska saker. Det var full fart framåt och allt kändes solklart. Men gradvis har de olika uppfattningarna hos ägarna blivit allt mer uppenbara.

Jag trodde vi hade samma förväntningar

På frågan om de hade skrivit ner några rader om mål och visioner blev deras svar ett unisont "nej". ”Men vi pratade med varandra hur mycket som helst innan starten för tre år sedan”, fyller den ena delägaren i.

Behöver det bli så här? Nej, självklart inte. Okej, verkligheten är inte så enkel. Trycket i det dagliga arbetet gör att framtidsfrågor kommer i skymundan. Rollen att leda bolaget tar all tid. De strategiska frågorna får inte plats.

Läs mer: "Ägardirektiv är a och o när du rekryterar ny vd"

Med ett gemensamt ägardirektiv kunde det sett annorlunda ut för de två ägarna. Först ska nämnas att det bör finnas ett aktieägaravtal som reglerar det inbördes förhållandet mellan bolagets aktieägare. Innehållet i ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för tredje man – det är alltså ägarnas alldeles egna inbördes avtal.

Ägardirektivet däremot är ett gemensamt och mer öppet arbetsdokument som används som utgångspunkt för styrelsens arbete. I ett ägardirektiv pekar man ut riktiningen, visionen för bolaget. Men även vilka restriktioner och förbehåll man är överens om.

Men vad ska då ägardirektivet innehålla?

Oavsett företag eller omständighet ger nedanstående punkter en god vägledning.

  1. Finansiella mål som tillväxt, lönsamhet och investeringstakt.
  2. Kärnvärden som företagskultur, kundvård, kompetenser och socialt ansvarstagande.
  3. Risktagande, tabun och andra tydliga restriktioner.


Den naturliga mottagaren av direktivet är styrelsen, men i mindre företag har man alla hattar, dvs man är ägare, styrelse och ledning. Ovanstående visar ändå vikten av att skriva ner vilken kurs företaget ska hålla. Även en ensam ägare har anledning att skriva ägardirektiv. Inte bara för att det ska tjäna som målbild utan även hålla fokus i situationer där en delägare eller extern ledamot är på väg in.

Läs mer: Otydligt vd-avtal gav förlust om en halv miljon

Aktiebolagslagen säger inte ett ord om ägardirektiv. Det närmaste vi kommer är ändamålsparagrafen i bolagsordningen. Men den är ofta så allmänt hållen att den saknar vägledning – vilket precis är det som ägardirektivet ska ge.

Så skriv ett ägardirektiv. Det ger tydlighet när styrelsehatten är på och när de strategiska ”hur frågorna” diskuteras. Tydlighet underlättar också det dagliga arbetet, till glädje för hela bolaget, det vill säga från ägare till medarbetare – som ett brev på posten kommer också bättre affärer.

Skriven av: Håkan Johansson, konsult

UTVECKLA DIN KOMPETENS OCH DITT LEDARSKAP

Sverige består till drygt 98% av ägarledda företag. Vi erbjuder kursen Från ägarlett till ägarstyrt - så skalar du upp företaget. Kursen handlar om att lyckas med att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag när man står inför olika vägval som att göra en generationsskifte, ta in en extern vd eller styrelseledamot eller göra en exit.

Sidan uppdaterades: 24 september 2020