Ungdomskollen 2015

- Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Ungdomskollen syftar till att ge våra företag en större insikt i hur morgondagens medarbetare och entreprenörer tänker. Vi har tittat närmare på de västsvenska 90-talisternas drivkrafter och värderingar, hur de ser på utbildning, jobb, boende med mera.

Kontakta mig vid frågor

Vi har gjort denna rapport för att hjälpa dagens arbetsgivare att förstå morgondagens medarbetare. Det är de tidiga 90-talisterna som är på väg ut på arbetsmarknaden. De ska växla ut 50-talisterna och deras föräldrar är till stor del födda på 60-talet.

Undersökningen visar att det är en generation som inte är så lik 80-talisterna. De senare är den allvarliga och karriärinriktade generationen som tror på sig själva. 90-talisterna bryr sig om stabilitet, trygghet, fritid och familjen, och vill så snabbt som möjligt ha egen bostad. Studera räknar de med att göra och helst på de större lärosätena. På jobbet vill de gärna vara ledare, men det är inte lika nödvändigt med hög lön och karriär.

Väldigt få av 90-talisterna har gjort militärtjänsten och de har gått i skolan under en period då skolan verkligen har ifrågasatts. Det har varit ständigt nya reformer, lärarnas status har minskat och arbetsmiljön har varit undermålig på många skolor. Detta präglar även deras uppfattning om läraryrket. Det är ett yrke de inte villha. Överlag är deras kunskap om olika yrkesvägar låg. De flesta har gått igenom hela skolsystemet med enbart få och ytliga kontakter med arbetslivet.

Om vi vill behålla 90-talisterna i vår region behöver fler bostäder byggas och våra större städer göras attraktivare. Vi behöver också förbättra ungdomarnas bild av vilka spännande jobb som finns i Västsverige. Det blir en utmaning, men de är en generation som verkar intressera sig för samma saker som sina föräldrar, så det finns stora chanser att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

LÄS HELA RAPPORTEN