Lärare? Nej tack!

Åtta av tio ungdomar väljer bort läraryrket. Det visar Västsvenska Handelskammarens undersökning med en panel av drygt 200 svenska ungdomar, 15-19 år. En av förklaringarna hittar vi i bilden av skolan. Endast en av fyra ungdomar har en positiv bild av skolan som arbetsplats och så många som sex av tio anger att de inte vill jobba inom skolan i framtiden.

Kontakta mig vid frågor

Detta är resultat som bör tas på största allvar. Svensk skola står inför stora pensionsavgångar, allt fler lärare väljer att lämna yrket och lärar-utbildningarna har svårt att attrahera studenter. Lärarbristen blir alltmer akut och det är nödvändigt att vi får fler ungdomar intresserade av yrket. Utan tillgång på bra och behöriga lärare i alla skolans ämnen urholkas svenska ungdomars kunskaper och företagens möjligheter att hitta kompetens. Det leder till större arbetslöshet, att företag flyttar sina verksamheter utomlands, och i förlängningen bristande välfärd.

Handelskammarens undersökning bekräftar lärarutbildningens låga status. Endast 15 procent av ungdomarna tycker att utbildningen är ett alternativ för elever med bra betyg. Denna bild bekräftas också av högskolornas ansökningsstatistik, som visar på låga genomsnittsbetyg bland förstahandssökande till landets lärarutbildningar. Att en majoritet av de elever som har goda studieresultat och starkt ämnesintresse ratar lärarutbildningen och således läraryrket, är mycket allvarligt. Att lärarutbildningarna har svårt att attrahera studenter generellt gör situationen än allvarligare. Redan idag är situationen akut på flera ämneslärarinriktningar, däribland kemi, matematik och tyska.

LÄS HELA RAPPORTEN