Kristersson efterlyser en exitstrategi

Moderatledaren Ulf Kristersson saknar riktiga möten och tror att det politiska samtalet kommer förändras av den pågående krisen. I samband med Västsvenska Handelskammarens årsmöte medverkade han via länk.

Ulf Kristersson tror att den politiska debatten kommer att förändras av coronakrisen, i alla fall på partiledarnivå.

– Det var mycket peka finger åt varandra, ständiga missförstånd, vem ska få prata med vem och det där tramset. Men har man suttit i suttit i tio, tolv veckor och varit relativt förtroliga med varandra - varit Jonas, Jimmie, Stefan och Ulf med varandra, även Ebba och Nyamko för den delen, så tror jag inte man kan komma tillbaka till idén att man bara pratar med vissa och att andra inte ska få vara med i diskussionen. Den tiden tror jag vi lägger bakom oss. Och det tror jag vore nyttigt för Sverige, säger han.

Ulf Kristersson är övertygad om att vi kommer att dra lärdomar av krisen, bland annat när det gäller situationen på äldreboenden. Men även beredskapsfrågor, civilförsvar och smittskydd är i behov av förändringar, menar han.

I stort sett tycker moderatledaren att Löfvenregeringen har skött sig bra under krisen och menar att just i kristider så samarbetar man för landets bästa. Moderaterna har dock haft synpunkter på antalet provtagningar (för få) och på stödet till näringslivet (för sent).

Logiskt med miljardpaket

På några veckor har det politiska systemet gått från att hårdnackat hållit på att det är krona för krona och ordning och reda som gäller för svensk ekonomi, till att lansera paket efter paket på hundratals miljarder kronor. Ulf Kristersson tycker ändå att det känns logiskt.

Förr eller senare händer något dramatiskt som innebär att vi måste ha enorma ekonomiska muskler. Nu är den tiden här.

– Vi har i många år slagits för återhållsamhet i den offentliga ekonomin. Förr eller senare händer något dramatiskt som innebär att vi måste ha enorma ekonomiska muskler. Nu är den tiden här.

Han tror att medborgarna förstår resonemanget.

– Med respekt för att inte alla tittar på det finanspolitiska ramverket i detalj, så tror jag att den enkla logiken i att var försiktig i goda tider för det kommer att komma dåliga, den insikten tror jag är ganska bred.

Saknar riktiga möten

Coronaepidemin har förändrat arbetslivet för de flesta i Sverige, så även för politiker. Ulf Kristersson säger att han har lärt sig hur effektiva digitala möten kan vara när det gäller information och enkelt beslutsfattande, men att han saknar möten med ”verkliga människor” och ser hur nödvändiga de är för en djupare diskussion.

Han har också privat fått erfara hur epidemin slår sönder vardagen.

– Min mamma är på ett äldreboende och har blivit smittad så jag har sett det på nära håll.

Lärdomar av krisen

Ulf Kristersson är övertygad om att vi kommer att dra lärdomar av krisen, bland annat när det gäller just situationen på äldreboenden. Men han ser också hur beredskapsfrågor, civilförsvar och smittskydd kommit upp till ytan och är i behov av förändringar. Och hur vi är på väg rakt in i en lågkonjunktur med hög arbetslöshet.

– Det är en dramatisk förändring. Men samtidigt är de grundläggande frågorna kvar att lösa. Klimatproblem, integrationsproblem och grov brottslighet har inte förändrats en millimeter av corona. Alla de problemen förblir olösta när vi går ur krisen också. Och jag tror att en borgerlig regering och en borgerlig politik har bättre förutsättningar att lösa dessa.

Se hela samtalet med Kristersson från årsmötet

Ulf Kristersson ser att det kan finnas risker med nya typer av bidragsberoenden och han betonar att det är arbetslinjen som gäller både för företag och anställda, att både höjningar i a-kassan och stöd till företag måste vara tidsbegränsat.

– Staten kan inte under åratal hålla företag under armarna.

Håll ögonen på utländska förvärv

Förutom ekonomin vill Ulf Kristersson hålla ögonen på oönskade utländska förvärv i lågkonjunkturens spår och uppmanar regeringen att titta på Tyskland som han tycker lyft den frågan.

Läs mer: Åtgärder för att rulla igång Sverige

– Det är en blandning av ekonomi och säkerhetspolitik. Andra frågor handlar om försvaret, vi måste rusta upp Sverige, det är en ödesfråga. Dessutom behöver Sverige en långsiktig och hållbar migrationspolitik.

Just nu menar dock Ulf Kristersson att Sverige, förutom utökad provtagning, behöver en exitstrategi. Den ska handla om hur vi ska ta oss ur den akuta coronafasen, vilka kriterier som ska vara uppfyllda och hur vi ska hantera dem.

– Människor behöver se ljuset i tunneln och kunna tänka framåt, säger han.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Västsvenska Handelskammaren arbetar med politisk påverkan inom en rad olika områden framtagna utifrån det västsvenska näringslivets utmaningar, och med regional tillväxt som mål. Däribland frågor inom kompetensförsörjning, stadsutveckling och infrastruktur. Idag är vi närmare 3 000 medlemmar, men för att kunna göra ännu större skillnad, behöver vi bli fler.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Bli medlem