Åtgärder för att rulla igång Sverige

Coronakrisen har nästan övertydligt visat hur beroende vi är av varandra. Hur lunchrestaurangerna och hotellen lever i symbios med arbetsplatserna i närheten, hur global industrin är och hur snabbt hela sektorer kan hamna på randen till konkurs.

Vi är fortfarande mitt i krisen men redan nu behöver vi också titta på vad som kan stärka efterfrågan och få företag och privatpersoner att våga se framåt. Kan vi dessutom kunna vrida den kommande tillväxten i en grönare riktning skulle det, förutom klimatvinsterna, kunna stärka vår konkurrenskraft på sikt. I möjligaste mån vill vi undvika att coronakrisen följs av en långdragen lågkonjunktur.

Västsvenska Handelskammaren har skickat ett paket med åtgärder för en återstart av Sverige till regeringen. Det rapporterar både TV4 Nyheter och Dagens Nyheter.

Läs mer: Coronakrisen får bilstaden Göteborg att tvärbromsa – nu uppmanas regeringen ta till riktade åtgärder
I åtgärdspaketet finns bland annat flera punkter som berör fordonsindustrin. Handelskammarens vd Johan Trouvé beskriver hur krisen för denna sektor berör Västsverige särskilt mycket, men han vill inte se åtgärderna som ett stödpaket för Göteborg.

– Satsningar på just fordonsindustrin skulle fungera som en tillväxtmotor för hela Sverige efter corona, säger Johan Trouvé till Dagens Nyheter.

Bland åtgärderna finns en skrotningspremie för äldre bilar, en förstärkt miljöfordonspremie, lättnader för underleverantörer och utökad forskning för klimatvänligare transporter.

I TV4-inslaget betonar näringsminister Ibrahim Baylan vikten av en väl fungerande fordonsindustri.

Se inslaget: Nio av tio anställda i fordonsindustrin permitterade
Västsvenska Handelskammaren har också föreslagit att momsen på tjänster tas bort under ett halvår för att stärka efterfrågan och få den hårt drabbade tjänstesektorn att återhämta sig.

Åtgärderna skulle ligga på
cirka 80 miljarder kronor

För att ytterligare stärka den hårt drabbade besöksnäringen föreslår Handelskammaren att staten går in med en garanti till den som bokar en hotellvistelse eller en konferens. Om evenemanget inte går att genomföra på grund av restriktioner eller om arrangören går i konkurs står staten för risken. Även detta är tänkt att få fler att våga tänka framåt.

Ytterligare ett förslag är att staten subventionerar kommunerna för att tidigarelägga renoveringar och investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden, VA-anläggningar och gatuunderhåll.

Allt som allt räknar Handelskammaren med att åtgärderna skulle ligga på cirka 80 miljarder kronor varav momssänkningen skulle stå för drygt hälften. I DN:s artikel medger Johan Trouvé att det är enorma belopp.

– Men det är också så att just tjänstesidan har tagit mycket stryk.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE?

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

BLI MEDLEM