På spaning efter framtidens handel

Krig, inflation och containrar på villovägar – hur ska det egentligen gå med framtidens handel? Anna Stellinger, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv, listar fem stora trender att ha koll på.

Anna Stellinger var en av föredragshållarna under Tulldagen 2022 - Sveriges största mötesplats för alla som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Spaning 1: globaliseringen ändrar form

Internationell media har under sommaren ägnat mycket utrymme åt att diskutera om globaliseringen är död, men så drastisk är inte Anna Stellinger.

– De senaste två åren har varit en perfekt storm med krig, containerkris, halvledarkris, energikris, arbetskraftskris och mycket mer. Men det betyder inte att globaliseringen är död, snarare att den ändrar form.

Det syns bland annat på att 45 procent av svenska företag just nu ökar sin lagerhållning, att 28 procent ökar antalet leverantörer och att 13 procent plockar hem produktion till Europa, enligt Svenskt Näringslivs undersökningar.

– Företagen agerar, de ser till att bli mindre sårbara, och de börjar handla med fler partners och länder. Men det räcker med att du tittar på kläderna du bär, maten du äter och telefonen du håller i handen för att se att vi lever i en globaliserad värld.

Anmäl dig till 26 okt: Tulldagen 2023

Spaning 2: handeln förändras i grunden

Men inte bara globaliseringen ändrar form, även själva handeln förändras.

– Förenklat kan man säga att vi går från containrar till ettor och nollor.

Tjänstehandeln ökar hela tiden och utgör nu nästan hälften av all internationell handel, trots det glöms den ofta bort i exportstatistiken.
Samtidigt påpekar Anna Stellinger att handel idag är väldigt integrerat i precis all annan politik som förs.

– Vi har geopolitik, cybersäkerhet, hållbarhet, inrikespolitik – precis allt påverkar handeln. Handel är inte bara handel längre, utan handel och handelspolitik har blivit en del i en nästan alla politikområden.

Spaning 3: hållbarhet genomsyrar allt

Av allt som just nu påverkar handeln menar Anna Stellinger att ett område verkligen sätter agendan: hållbarhet.

Utvecklingen inom hållbarhet innebär stora möjligheter för svenska företag

– Den frågan ritar om spelplanen helt. Det finns en mängd lagförslag från EU just nu, bland annat krav på hållbara värdekedjor och klimattullar. Det är oerhört viktigt så jag skulle önska att svenska företag var mer aktiva i vad som diskuteras på EU-nivå så att de kan vara med och påverka lagförslagen.
För utvecklingen inom hållbarhet innebär stora möjligheter för svenska företag.

– Klimatsmarta lösningar ger redan en stor svensk exportsuccé.

Läs mer: Få stöd i hållbarhetsarbetet med Klimatlöftet

Spaning 4: Kyligare relationer mellan stora aktörer

En fjärde punkt som påverkar framtidens handel är de allt kyligare relationerna mellan de stora aktörerna.

– Mellan USA och Kina finns idag stor misstänksamhet som i förlängningen kan leda till olika regler och standarder i världen. EU och Kina har gått från komplicerat till ännu mer komplicerat, och Ryssland, ja det kommer att vara en vit fläck på kartan i många år framöver. Vilket förtroende finns kvar att investera i ett land som hotar med att stjäla varumärken?

Men Anna Stellinger ser också ljuspunkter på den internationella horisonten.

– Det blev inget frihandelsavtal mellan EU och USA, men just nu pågår ändå förhandlingar i Trade and Technology council, TTC, som i princip handlar om att ta fram gemensamma standarder eller respektera varandras för att underlätta handel.

Spaning 5: frihandelns tid är över (eller?)

Så vad innebär då alla dessa förändringar för den internationella handeln?

– Jag skulle säga att frihandelns tid just nu är oerhört svår politiskt sett, men inte ekonomiskt. Vi behöver fler frihandelsavtal, till exempel med Indien, och avtalen förhandlas förvisso fram, men det saknas politiskt mod att ratificera dem.

Vad gäller västsvenska företag menar Anna Stellinger att situationen inte skiljer sig från övriga Sverige.

– Oavsett var i Sverige du finns har du samma EU-lagstiftning och samma globala oroligheter att hantera. Sen är Västsverige väl rustat, med många fina bolag som redan är globala och många uppstickare med ambition att växa, så regionen har en bra utgångspunkt.

Text: Karin Aase


BEHÖVER DU HJÄLP MED DIN INTERNATIONELLA AFFÄR?

Är ditt företag på väg att etablera sig på en ny marknad, har en specifik situation att hantera eller ett viktigt möte att förbereda med en internationell part? På Västsvenska Handelskammaren har vi lång erfarenhet av internationella affärer och ett globalt nätverk av marknadsexperter, som hjälper dig att säkra din affär. Vi erbjuder allt från personlig rådgivning till kurser och nätverk inom export och import.

Våra tjänster inom internationell handel