Har man inte tillgång till kompetens så försvinner man

Nyligen samlades ett trettiotal företag och utbildningsanordnare på Handelskammaren i Borås för att diskutera regionens akuta kompetensbehov tillsammans med verksamhetschef Christer Bergqvist på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Detta efter att myndigheten valt att avslå 13 av 15 av inkomna ansökningar i Boråsregionen att bli del av Yrkeshögskolan.

Kompetensbristen är akut och Boråsföretagen är oroade, som en medlem uttryckte det.
 - Utan tillgång på kompetens så tvingas produktion och tjänster flytta från värdekedjan i Boråsregionen till Stockholm eller i värsta fall till utlandet. Ytterst handlar det om vi ska fortsätta vara en region som utvecklar eller om vi blir en underleverantörsregion.
Flera större Boråsföretag var också plats och tog tillfället att tydliggöra exakt hur allvarligt läget är.
 - Får man inte kompetens så försvinner man, så enkelt är det, konstaterade Elllos chef för mejlorder, Leif Johansson.

Även problemet med förbindelser till Borås lyftes.
 - Vi kan inte leva på att folk utbildas i Göteborg eller någon annanstans i Västra Götaland, många är inte villiga att pendla och ur denna aspekt så är det längre mellan Göteborg och Borås än vad man kan tro, säger Net On Nets HR-chef Per Carlsson.

Nästa ansökningstillfälle

Det viktigaste medskicket från MYH till näringslivet för att öka chanserna för fler beviljade utbildningar i den nuvarande ansökningsomgången som avslutas den 7 augusti, var att visa att man är villig att ta en aktiv roll i genomförandet av utbildningarna.
 - Exempelvis genom att ta emot praktikanter, bidra med know-how och material eller genom medfinansiering, säger Christer Bergqvist på MYH.
Därtill lyftes vikten av samarbete mellan näringsliv, utbildningsanordnare och kommun samt att utbildningsanordnarna måste hantera nya förändringar på myndigheten.

Yrken som det råder stor kompetensbrist på inom regionen angavs vara designers, sömnadsoperatörer, mönsterkonstruktörer, inköpare, driftstekniker, textiltekniker, e-handel, produktionsteknik, mekanik och automation.

Fotograf | Peder Persson

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap