Fokus Attityd 2012

Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid.

Förord

När vi presenterar Fokus Attityd 2012 befinner vi oss i en spännande men osäker tid. Det har gått bra för Sverige hittills, men vår ekonomi är starkt beroende av den fortsatta utvecklingen i Europa och övriga världen. Ungdomsarbetslösheten är hög, samtidigt som många företag oroar sig för att inte hitta rätt kompetens för att kunna växa. Det är tydligt att vi står inför utmaningar med matchningsproblematik och generationsskifte.

Därför är det viktigare än någonsin att vi skapar goda förutsättningar för unga att ta sig in på arbetsmarknaden och bidra och utvecklas där de behövs mest. De ungdomar som deltar i Fokus Attityd representerar morgondagens arbetskraft och eftersom näringslivet rekryterar minst lika mycket på grundval av attityder som formella kunskaper, är det viktigt att vi vet hur de tänker kring jobb, utbildning och framtid. Genom att hålla oss uppdaterade kan vi påverka utvecklingen, ligga i framkant och skapa goda förutsättningar för västsvensk tillväxt.

Resultaten i Fokus Attityd 2012 visar att det inte är något fel på ungdomarnas ambition, men att bristande inblick i arbetslivet, begränsad kunskap om yrken och branscher samt avsaknad av förebilder i näringslivet, gör dem dåligt förberedda inför sitt framtida studieoch yrkesliv. Den bristande kontakten med arbetslivet drabbar även företagen, när ungdomar inte visar intresse för många av våra viktiga framtidsyrken och branscher.

Vi ser att skolan och näringslivet har ett gemensamt ansvar att förbättra situationen. Vår förhoppning är därför att besluts-fattare inom politik, skola och näringsliv ska agera på basis av resultaten, så att samverkan med näringslivet kommer att genomsyra hela utbildningsväsendet. För våra ungdomars skull och för att vi ska kunna ha ett konkurrenskraftigt näringsliv även i framtiden.

LÄS HELA RAPPORTEN