"Det är en myt att kreativitet inte kan tränas upp"

Vad behövs för att skapa kreativitet och innovation i ett företag? Handlar det om att ge de uttalade idésprutorna utrymme att utveckla sina idéer eller att samla alla anställda på ett brainstormingmöte?

Jens Nordberg är datavetaren som insåg att utmaningar i det mänskliga psyket var mer intressant och sadlade om till att bli psykolog. Jonas Thorngren däremot, beskriver sin bakgrund som att han tagit 'den enkla vägen, men hittat spännande saker där'. Efter studier i industriell ekonomi på Chalmers började han på Volvo.

När Jens Nordberg skulle göra examensarbete på psykologprogrammet ringde han till Volvo och Jonas Thorngren, som då var innovation manager. Examensarbetet handlade om beteenden och gruppkreativitetsövningar för ingenjörer. Jens Nordberg stannade sedan på Volvo som konsult under flera år och jobbade tillsammans med Jonas Thorngren upp ett strukturerat arbetssätt för att fånga, utveckla och testa kreativa idéer och lösningar.

Kreativitet kan tränas upp

Efter att de båda bröt sig loss från Volvo grundade de företaget Pollen, vars namn är en associationslek i sig. Precis som pollen cirkulerar i luften, cirkulerar idéer och tankar runt i en organisation.

– Pollen är början till allt liv, på samma sätt som idéer är början till all utveckling. I naturen sköts pollineringen av sig själv, men i en trädgård kan det behövas en trädgårdsmästare. I en organisation är det ledarskapets roll. Och oavsett hur kall en miljö är finns det alltid saker som kan växa där. Man ska inte ge upp hoppet, säger Jonas Thorngren.

Det finns evidens för att man kan höja sin kreativitet med mellan åtta till tio punkter på en dags kreativitetsträning.

Efter flera år med kreativitets- och innovationsarbete har de båda stor erfarenhet av att arbeta med individer och grupper. De är vana vid att tackla förutfattade meningar om hur man ska arbeta med det:

– Ett scenario man kan känna igen är att under flera kreativa workshops kommer samma idéer upp. Då kanske man inte är så kreativa. Det är en produkt av att man pratar om det här med innovation, allt är tydligen innovativt. Men det är en skillnad mot att prata om det och att faktiskt göra det, säger Jens Nordberg.

Läs mer: Hårt slit ledde till framgång för Elitkomposit

Ett annat exempel är klassisk brainstorming, där man slänger ur sig ett gäng idéer som sedan inte analyseras djupare. Många har också en bild av vem som är kreativ och vem som inte är det.

– Man behöver slå ihjäl den myten. Kreativitet kan tränas upp. Hade man mätt kreativitet på samma sätt som iq så finns det evidens för att man kan höja sin kreativitet med mellan åtta till tio punkter på bara en dags kreativitetsträning, säger Jonas Thorngren.

Jonas Thorngren och Jens Nordberg.

"Ja, och"-metoden

För att möjliggöra för en grupp att bli kreativa gör Pollen flera övningar för att få deltagarna att bli trygga, lita på varandra och att gå emot sina invanda beteenden:

– Man kan ha avfärdande beteenden, ett 'ja, men'. Man hittar på anledningar till att idén inte kommer att fungera. 'Det kostar för mycket' eller 'det där har jag redan hört förut'. I gruppen kan det finnas en blaming-kultur, att den som kommer med en idé får höra att 'nu har du inte tänkt på det här eller det här. Jag förväntar mig mer av dig'. Det kan också finnas problem med tidsbrist eller ett ledarskap som inte uppmuntrar till ett kreativt klimat, säger Jens Nordberg.

Läs mer: Vad är nudging?

För att åstadkomma en tillåtande stämning använder de sig bland annat av en övning som de kallar 'ja, och'. Istället för att kritisera någons idé ska man istället ta den som en sanning, och lägga på något för att förbättra den:

– När man använder 'ja, och' så händer det någonting. Det blir en känslomässig reaktion när någon accepterar och bygger på ens idé. Då skapas ett positivt klimat.

Vill du stärka ditt ledarskap?

För ett Västsverige i världklass behöver vi starka, kreativa ledare. Vill du utveckla ditt ledarskap? I något av våra nätverk får du möjlighet att boosta dina ledaregenskaper och öka din kreativitet, i grupp med andra ledare. 

LÄS MER OM våra NÄTVERK

Sidan uppdaterades: 7 januari 2020