Ärlighet varar faktiskt längst

Vi lever i en krävande tid. Samhället kommer se annorlunda ut den dag krisen är över. Många företag kommer att gå förlorade, hur många avgörs av flera faktorer, menar vår vd Johan Trouvé.

Mest avgörande är hur omfattande nedstängningen av samhället blir, hur länge den varar samt företagens förmåga att anpassa sin verksamhet till krisen. Ytterligare en betydelsefull faktor är hur väl stat och kommun lyckas hjälpa företagen.

”Jag är fast övertygad om att en överväldigande majoritet av företagen verkligen vill göra rätt”

Vi skrev i en debattartikel för några veckor sedan att myndigheterna nu måste fokusera på att skapa enkla regler, snabba godkännanden för snabb utbetalning istället för byråkrati, strikta regler och jakt på fuskare. I samma artikel framhöll vi även att myndigheterna måste lita på företagens vilja att göra rätt. Jag är fast övertygad om att en överväldigande majoritet av företagen verkligen vill göra rätt. Och nu, mitt i krisen, är det extra angeläget att leva upp till det.

Oroväckande signaler

Samtidigt möts vi av signaler att några företagare jobbar svart samtidigt som de har permitterat sig själva och får stor del av lön och arbetsgivaravgift betalad av staten. Vad blir konsekvensen av det? Ja, i slutändan blir det mindre skattemedel över för att rädda de företag som verkligen behöver hjälp. Alternativt mindre skattemedel till välfärden. Det skapar också orättvis konkurrens – ärliga företagare kan inte och ska inte behöva tävla mot de som fuskar. Det tvingar fram mer byråkrati, striktare regler och att extra resurser måste läggas på att jaga fuskarna. Och därmed tar det längre tid att få reglerna på plats, men också godkänna ansökningar och betala ut pengar till behövande företag. I den kris vi befinner oss har vi definitivt inte råd med detta.

Visa varandra tillit

Flera företag har rätteligen klagat över att reglerna för korttidspermittering är stelbenta och ineffektiva, i synnerhet företag som saknar kollektivavtal. Strikta regler är i min mening åtminstone delvis på grund av att regering och riksdag är oroliga för fusk. Jag tror visserligen vi kan göra reglerna något flexiblare utan att riskera alltför mycket fusk, men det visar samtidigt på kostnaden för ärliga företagare av att andra fuskar.

Gå till: Coronavirus – information till dig som företagare

Det svenska samhällets styrka beror till stor del på den tillit som finns människor emellan, mellan individ och företag, mellan företag och myndighet, mellan individ och myndighet etcetera. Det skapar mindre byråkrati, smidigare myndigheter och ett bättre affärsklimat. Nu i är det ännu viktigare att upprätthålla den tilliten. Skattemyndigheten har devisen ”Det ska vara lätt att göra rätt”. Det borde vara en självklarhet för alla svenska företag att försöka göra rätt.

Ta hand om er!

Bästa hälsningar,

johan signatur.jpg