Företagsanpassad kurs: internationella affärer

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade kurserna på området Internationella affärer.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Meddela oss via formuläret vilka moduler ni är intresserade av.
 2. Vi återkopplar till er med en offert.
 3. Innan kursdagen prioriterar ni och föreläsaren gemensamt kursens upplägg, med utgångspunkt i de valbara modulerna. 
 4. Utbildningen genomförs på ert företag, i våra lokaler alternativt digitalt - efter era önskemål.

Betalnings-, försäkrings- och leveransvillkor (Incoterms 2010/2020)

MODUL 1

 • Strategisk översikt av er internationella affär – vilka villkor passar just ert företag?
 • Leveransvillkor: grundlig genomgång av Incoterms® 2010/2020.
 • Betalningsvillkor: remburser, inkasso, bankgarantier och valutarisker.
 • För- och nackdelar med de olika leveransvillkoren. Hur de förhåller sig till betalnings- och försäkringsvillkor för att effektivt minimera risker vid er internationella affär.

Export- och importdokument

MODUL 2

 • Vokabulär och förkortningar inom branschen.
 • Grundlig genomgång av aktuella dokument, vilka som är obligatoriska respektive frivilliga. Exempelvis:
  • EUR1- och GSP-certifikat
  • ATA-carnet
  • Frakthandlingar som CMR och FCR, A.TR
  • Ursprungsintyg
  • Bill of lading
  • Enhetsdokument

Tullfrågor

MODUL 3

 • EU och lagstiftning.
 • Klassificering av varor, beräkning av tullvärde, varor med restriktioner.
 • Frihandel och ursprung.
 • Processen - tullförfaranden och förfandekoder, förberedelse inför export och import, deklarera export och import.

Internationella avtal

MODUL 4

 • Genomgång av den juridiska kartan för internationella affärer.
 • Användningen av standardavtal samt internationella konventioner.
 • Avtalsrätt, när är man bunden av ett avtal, hur fastställa avtalets innehåll, vad händer om en part inte gör som avtalat?
 • Återförsäljar- och franchisingavtal- krav och konsekvenser ur en juridisk synvinkel.

Låter detta som något ni vill satsa på, fyll i vår intresseanmälan. Inget är bindande i ett förstasteg. 

Intresseanmälan


Välj modul, du kan göra flerval

Vart vill ni ha kursen?