Vad är nudging?

Intresset för nudging ökar hos både myndigheter och företag. För vem inser inte värdet i att kunna påverka människors beteende. Men vad innebär nudging egentligen? Vi reder ut begreppet.

– Nudging handlar om att få människor att bete sig på ett önskat sätt genom att förändra deras valsituation. Men utan att förbjuda eller ta bort några alternativ, säger Linus Olsson Collentine, psykolog och nudgingexpert.

Begreppet populariserades av juristen Cass Sunstein och beteendeekonomen Richard Thaler 2008. Men det var först i samband med att Thaler fick nobelpriset i ekonomi 2017, bland annat för sina teorier om nudging, som det stora intresset kom.

Läs mer: Det är en myt att kreativitet inte kan tränas upp

– Idag används nudging både av myndigheter och företag världen över. Sjukvården har till exempel använt sig av nudging ett tag och byggbranschen har börjat upptäcka det. Intresset växer, så jag tror vi kommer att se det inom många branscher framöver.

– Jag tror att nudging kommer att bli vanligare. I takt med att digitalisering utökas och AI blir en större del av vardagen, så blir det ännu viktigare att förstå hur människan fungerar i det, säger Linus Olsson Collentine.

Så fungerar det

Det idag kanske vanligaste exemplet på framgångsrik nudging tillämpades på den nederländska flygplatsen Schiphol, där en målad fluga i pissoaren fick brevidkissningen att minska med 80 procent. När besökare kunde välja att pricka en fluga eller inte, så valde de flesta att pricka rätt.

Ett annat exempel på nudging är Clarion Sign i Stockholm där man lyckades minska matsvinnet med 20 procent genom att erbjuda en något mindre tallriksstorlek. Genom att använda sig av nudging kan man alltså ”putta” en person ett steg i rätt riktning och helt enkelt göra det lättare att välja rätt.

Att det fungerar beror på mänsklig psykologi och hur vi fattar beslut.

– Vi tar upp mot 30 000 beslut per dag. Det är orimligt att tänka igenom alla dessa, utan många sker helt omedvetet. Vi människor har en förmåga att vara rationella och logiska, men många av våra beslut tas direkt av reptilhjärnan som reagerar automatiskt, förklarar Linus Olsson Collentine.

Nudging för företag

För att kunna förändra ett beteende handlar det allra först om att bestämma vilket beteende vi vill påverka, och därefter titta på hur och varför personerna i fråga beter sig som de gör

– Tänk till exempel på en person som vill börja träna, men aldrig kommer igång. Här måste vi först förstå vilka hindren är. Är det ett par nya skor eller är det vägen till gymmet? Först när vi vet det kan vi designa lösningar utifrån forskning och teorier om hur människor fungerar.

För företag som vill använda sig av nudging finns många möjligheter. Det kan till exempel handla om att få kunder att anamma ett mer hållbart beteende eller medarbetare att göra mer hälsosamma val.

Läs mer: Hållbara företag är framtidens företag

– Jag träffade nyligen ingenjörer som jobbade med ventiler, och för dem var det viktigaste att begränsa antalet arbetsplatsolyckor som berodde på den mänskliga faktorn, säger Linus Olsson Collentine.

Men med att påverka människors beteende kommer också ett stort ansvar.

– Det etiska förhållningssättet är viktigt när det gäller nudging. Det vi vill är att påverka människor och samhället positivt. Allra bäst förutsättningar att använda sig av nudging är när personer vill bete sig på ett annat sätt, men inte har rätt förutsättningar.