Hållbara företag är framtidens företag

Hållbarhetsfrågorna blir allt mer akuta och kräver ett aktivt agerande från näringslivet. Med en ny generation av medvetna medarbetare och konsumenter går det inte längre att stå utanför.

– Det är klart att det fortfarande går att göra snabba pengar någonstans, men ska du bli långsiktig och tänker att du ska vara kvar som företag. Då måste du vara med på tåget nu, säger Magnus Rignell, hållbarhets- och kvalitetschef på forskningsinstitutet RISE.

Han drar en parallell till digitaliseringen inom fotografi, som kom att revolutionera en hel bransch.

– De fanns de aktörer som stod kvar och de blev också omkörda, många försvann helt. Men nu gäller det inte bara en bransch utan nu ställer alla om.

- Det finns många anledningar att arbeta med hållbar utveckling. Det kan vara en ideologisk övertygelse, man vill sälja etiska, miljöriktiga produkter och vara attraktiv för medarbetare. Många undersökningar visar till exempel att unga inte vill jobba med företag som har problem med dessa frågor, säger Magnus Rignell.

Läs mer: Uddevalla energi satsar för ett hållbart samhälle

Magnus Rignell är biolog i grunden och har arbetat med kvalitets-, miljö-, och hållbarhetsfrågor under hela sitt yrkesliv. Att hållbarhet är särskilt uppmärksammat just nu är ingen slump.

– Medvetenheten har ökat hos gemeneman och här har exempelvis Greta en enorm genomslagskraft hos unga. Men om man är krass, handlar det också om att vi människor står oss själv närmast. Det tar lång tid att ändra sitt beteende för kommande generationer, men nu har det kommit nära inpå. Vi kommer att märka av klimatförändringarna mer påtagligt.

Hållbarhet mer än bara klimat

Men hållbarhet handlar om mer än miljö. 2015 enades världens stats- och regeringschefer om en gemensam agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030, framtagen av FN, sätter upp 17 globala mål att arbeta efter. De fyra viktigaste och mest summerande är: avskaffa fattigdomen, uppnå jämlikhet, främja fred och rättvisa samhällen, lös klimatkrisen.

Hur ska vi som företag då starta upp vårt hållbarhetsarbete?

– Definiera vilka globala mål ni kan bidra till i ert företag. Titta på statliga bolag som Vattenfall och Systembolaget och hur de valt att jobba. Vad gör andra företag och hur ska jag skapa mig en nisch. Stärk er omvärldsbevakning, var ute och kolla på nätet, gå på föreläsningar, råder Magnus Rignell.

I arbetet med att sätta sin hållbarhetsstrategi är det också viktigt att titta på sina intressenter; kunder, ägare, medarbetare, konsumentföreningar och frivilligorganisationer, och prioritera de som är viktigast för er.

– Först och främst måste ni säkerställa den nivån som era kunder kräver. Vill ni till exempel vara med på offentliga upphandlingar måste ni klara kraven. Ibland ser vi att även mogna företag saknar de grundläggande bitarna. Därför är det superviktigt att skapa en plattform att utgå från, som en miljöpolicy och en uppförande kod.

Så säkrar du ditt hållbarhetsarbete

  1. Skapa dig en grundplattform. Säkerställ att ni har koll på lagstiftningen och de grundläggande dokumenten på plats. Vill man till exempel vara med på offentliga upphandlingar så måste man klara kundens krav, så som uppsatta miljö- och kvalitetskrav.
  2. Börja göra. Att leva som man lär är viktigt för alla och en förutsättning för att vinna engagemanget i organisationen. Ställ krav på företag i ditt leverantörsled och följ upp dem. Det är ofta en utmaning och kostsamt, men då får man jobba med risk. Var ser du riskerna och problemen i din leverantörskedja?
  3. Bygg kunskap och kommunicera inom organisationen. Ta in en inspirerande talare men se också till att ni berättar för era medarbetare om ert hållbarhetsabete. Det gör att vi får naturliga språkrör och därifrån kommer mycket av sig själv.

ÄR DU REDO FÖR NÄSTA STEG?

Som ledare har du fullt upp. Du ska både hänga med i en snabbföränderlig värld och vara fokuserad på organisationen. Samtidigt behöver du tid till reflektion och arbeta strategiskt och långsiktigt för att nå målen. Genom våra nätverk och utbildningar kan du utveckla ditt ledarskap och bli redo för nästa steg för både dig själv och ditt företag.

Tjänster för dig i ledande position