Samarbete med näringslivet ökar lärarnas status

Samverkan mellan näringslivet och lärarutbildningarna gör läraryrket mer attraktivt. Och ger lärarna ett nätverk den dag de vill byta karriär, skriver Johan Trouvé och Ingrid Pousard, Västsvenska Handelskammaren, i en debatt som publicerades den 16 februari i Göteborgs-Posten.

Senaste tidens debatt kring läraryrkets status behöver ses ur fler perspektiv än de som Lärarnas Riksförbund och SKL anger.

Bristen på behöriga lärare och en skola i kris är alarmerande, men innebär också möjligheter. Nyckeln till förändring ligger hos parterna själva, men det krävs ökat samarbete även med näringslivet för att nå en långsiktig lösning. Lärarutbildningen behöver breddas så att en pedagog kan söka jobb inom andra delar av arbetsmarknaden. Likväl behöver skolans värld öppnas upp och anställa personer med näringslivserfarenhet.

Ständig svartmålning hjälper inte

Skolans värld är komplex, precis som världen i övrigt. Situationen är problematisk, men en ständig svartmålning hjälper inte de lärare som dagligen undervisar och det lockar inte fler studenter till lärarutbildningen.

Vi tror att samverkan mellan näringsliv och lärarutbildning ökar attraktiviteten för läraryrket. Lärare behöver få en realistisk bild av vilka yrken skolans ämnen kan leda till. På så sätt ökar förståelsen för exempelvis de så viktiga naturvetenskapliga ämnena. Samtidigt ger också samverkan med näringslivet de blivande lärarna ett nätverk. Om en lärare efter ett par år vill byta karriär ska det vara möjligt, kanske till ett privat företag.

Pedagogisk erfarenhet är en styrka

Personer med pedagogisk erfarenhet kan komma till nytta på flera håll i näringslivet. Komplexa projekt är ett exempel där pedagogisk erfarenhet är en styrka, men självklart krävs då en bredare utbildning än den som lärarhögskolorna erbjuder. Genom samverkan mellan näringsliv och lärarutbildningen breddar inte bara studenterna sin kompetens, det lockar förmodligen fler studenter att läsa till lärare.

Vid sidan av detta måste flexibiliteten i utbildningsväsendet öka. En person som arbetat i näringslivet bör kunna undervisa även i skolan, kanske inte som ansvarig pedagog, men det måste finnas möjlighet till utbyte.

Handelskammaren anser att nyckeln till problemen ligger i ökad samverkan mellan lärarutbildningen och omvärlden. Läraryrkets status måste öka och det kan ske genom att utbildade lärare blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Lärarfack, stat, kommun och näringsliv behöver gemensamt finna breda långsiktiga överenskommelser för en hållbar skola, där läraryrkets status är central för att nå dit!

Debatt i Göteborgs-Posten


Debattartikeln publicerades i GP debatt 19 februari 2015