Lärare och ingenjör - en förlösande kombination

Hur kan vi lösa ekvationen; lärarbrist i matte och teknikämnen tillsammans med ingenjörsbrist inom industrin? Man slår ihop dem! På Chalmers utbildas studenter med dubbel kompetens och på Göteborgs Tekniska College hyrs lärare ut till näringslivet. "Jag har alltid varit intresserad av lärande men ville inte låsa fast mig vid läraryrket. Nu har jag ännu fler möjligheter," säger Kajsa Taylor, som utbildat sig till både ämneslärare och ingenjör.

Kontakta mig vid frågor

Chalmers masterprogram Lärande och ledarskap är ett tvåårigt påbyggnadsprogram på en ingenjörsutbildning inom naturvetenskap, teknik eller arkitektur. Initiativtagare till programmet är Chalmersprofessorn Samuel Bengmark.
 - Bengmark noterade dels att lärarutbildningarna är långa, och dels att lärarstudenter undrar om deras utbildning verkligen förbereder dem för lärarlivet på ett bra sätt. Vårt program försäkrar oss om att det som lärs ut är relevant för studenternas framtida karriärer. Det är också konstruerat för att minska gymnasielärarnas inlåsning i sin karriär, säger Jan Wickenberg, lektor i Teknikens ekonomi och organisation och tillförordnad ansvarig för programmet.

Dubbla karriärer ökar lärarnas status

För att skapa attraktiva karriärmöjligheter för lärare har Västsvenska Handelskammaren tagit initiativ till kombinationstjänster för lärare/ingenjörer. I ett första skede är det Göteborg Tekniska College som har hyrt ut lärare till Volvo Cars. Genom att öppna upp för två karriärvägar, både inom industrin och skolan, kan man behålla motiverade lärare och samtidigt ge dem utvecklingsmöjligheter.
 - De speciella kombinationstjänsterna som skapats i Göteborg gör att våra alumner kan bygga broar mellan skolan och industrin. En lärare som har god erfarenhet av arbetslivet utanför skolan har även bättre kunskaper och större legitimitet i elevernas ögon, säger Jan Wickenberg.

Kajsa Taylor är en av de som utbildat sig till både lärare och ingenjör. Hon började läsa maskinteknik på Chalmers för att hon var intresserad av att utveckla sin matematik, men har också varit intresserad av att bli lärare. Efter examen i augusti förra året anställdes hon för en kombinationstjänst på GTC och Volvo Cars, men har valt att börja som lärare på heltid till en början.

En unik inblick

Hon upplever att hon har fått en stor insikt i tillämpningar av de ämnena hon lär ut. Och många av eleverna på GTC vill studera till ingenjörer på högskolan. Men det är inte bara skolan som gagnas av att ha en anställd som både har lärar- och ingenjörskompetens.
 - Som ingenjör är de mänskliga bitarna med kommunikation och ledarskap väldigt viktiga. Man pratar mycket om att möta utmaningar och att uppdatera kompetensen på företagen, då blir organiserat lärande jätteviktigt.
 - Det här hur man hittar kompetens är ju ett väldigt aktuellt ämne just nu. Vi med kombinationstjänster kommer att veta exakt hur det ser ut i skolvärlden, specifikt vilka som är intresserade av vad men också vad som lärs ut och inte. Dessutom har vi en ganska unik inblick i både företaget och skolan samtidigt, säger Kajsa Taylor.