Hur ska våra universitet och högskolor bli mer attraktiva i utlandet

Konkurrensen har hårdnat. Vi i Västsverige måste locka till oss internationell spetskompetens och vara attraktiva för både studier och karriär. Dessutom måste näringslivet inse poängen med den kompetens utländska studenter besitter.

Västsverige är landets mest internationella region. En region som sedan många år är präglad av export och import. Här finns dessutom flera kluster och världsledande företag. Dessa företags största styrka är allt som oftast deras spetskompetens.

Konkurrensen om kunderna hårdnar, nu är det inte längre bara amerikanska, japanska och tyska företag att konkurrera mot utan även kinesiska, indiska och ryska etcetera. Västsverige kan inte slappna av och leva på gamla meriter. Vi måste locka till oss internationell spetskompetens, vi måste vara attraktiva för både studier och karriär.

För fyra år sedan infördes avgifter för studenter från länder utanför EU. Jag tycker att det är bra. Studenter ska välja västsvenska universitet och högskolor för att de är bra inte för att de är gratis.

Hur blir vi då mer attraktiva?

  1. Framgångsrika forskare ger universitetet bättre renommé, det ger i förlängningen fler intresserade studenter. Men det kräver att resurserna fördelas på färre forskningsmiljöer.
  2. Internationella rankinglistor brukar sågas av de lärosäten som inte hamnar högt upp. Det tror jag är fel strategi då vissa studenter tittar på dessa listor. Fundera på hur man som lärosäte hamnar högre upp på listan istället.
  3. De västsvenska lärosätena är för små för att kunna marknadsföra sig överallt. Välj ut strategiska regioner och satsa där och välj bort andra.
  4. Inför mer undervisning på engelska och då inte bara på masternivå. Ingen student ska någonsin behöva klaga på föreläsarnas engelska. Jag talar inte bara om grammatik, det ska flyta och vara lika behagligt att lyssna på som en professor från Oxford
  5. Stipendier för duktiga inkommande studenter är viktigt för att möjliggöra för fler studenter att komma hit och studera.
  6. Bra samarbete med näringslivet och möjligheten till fortsatt karriär i Västsverige gör de västsvenska lärosätena mer attraktiva. Det kräver dock att högskolorna kan visa på att de internationella studenterna är framgångsrika så att de kan marknadsföras mot näringslivet.
  7. Sist men inte minst – näringslivet måste inse poängen med den kompetens som de utländska studenterna besitter. Handlar man med världen är det bra med en kompetens från hela världen både vad gäller språk såväl som affärskultur.

Jag vill att Västsverige ska fortsätta vara en internationell region. En ”melting pot” där öppenhet för nya idéer och infallsvinklar råder, där är vi inte ännu.

Skriven av:
Stefan Gustavsson, Chef näringspolitik Västsvenska Handelskammaren