Göteborgspolitiker måste ta skolan på allvar

Det kommer larmrapport efter larmrapport om Göteborgs skolor, men var finns det politiska engagemanget och drivet i skolfrågan? Efter valet i höstas upplever vi att den lokala skoldebatten har svalnat och att dialogen och initiativen uteblivit.

Det kommer larmrapport efter larmrapport om Göteborgs skolor, men var finns det politiska engagemanget och drivet i skolfrågan? Efter valet i höstas upplever vi att den lokala skoldebatten har svalnat och att dialogen och initiativen uteblivit.

Näringsliv och skola går idag samman för att påtala att situationen blir alltmer akut. Stadens politiker och tjänstemän på högsta nivå, vi oroas av att:

Göteborgs skolor halkar efter. Göteborg har på fem år tappat 39 placeringar och ligger på plats 161 av 290 i Västsvenska Handelskammarens senaste ranking av Sveriges kommuners skolresultat. Detta duger inte för landets näst största stad och Västsveriges motor.

Läraryrket är i kris. Alltför få vill bli lärare och allt fler lärare lämnar yrket på grund av dåliga arbetsförhållanden. Läraryrket behöver återigen bli ett attraktivt yrke som unga väljer. Detta genom höjda lärarlöner, minskad arbetsbelastning, förbättrade utvecklingsmöjligheter och satsningar på kompetensutveckling. Hela samhället vinner på att satsa på lärarkåren, det är dags att inse det nu.

Hög omsättning på rektorer skapar oro. Färska siffror från Skolverket visar att Sverige har en hög rektorsomsättning i nordisk jämförelse. Det är känt att situationen i Göteborg är särskilt allvarlig, där i snitt var femte chefspost inom sektor utbildning bytts ut varje år de senaste åren. Brist på kontinuitet i ledarskapet drabbar undervisningen och påverkar både rektorers, lärares och elevers vardag negativt. Att vara rektor i Göteborg är tufft. Man har ett statligt uppdrag, men ges förutsättningar av kommunen. Pengarna kan fördelas efter olika principer i olika stadsdelar och utan att veta budget för kommande år är det svårt att arbeta långsiktigt.

Det finns positiva initiativ från den rödgröna majoriteten i Göteborg, som till exempel satsningar på utbildningssektorn och satsning på lärarlöner, men det räcker inte. Skillnaderna mellan, men även inom, olika stadsdelar är stor och vi saknar handlingskraft från stadens ledande politiker att åtgärda detta. Det behövs en tydlig riktning och modiga åtgärder, och detta är inte bara en fråga för skolpolitikerna. Utmaningarna i Göteborgs skolor kräver en politisk samling där den prestigekamp som präglat stadens skolpolitik i många år, läggs på hyllan.

Skolan var en het valfråga för de flesta partier, men efter valet har det varit tyst. Vi vill se att politiker på högsta nivå gör blocköverskridande och långsiktiga överenskommelser som på allvar förbättrar arbetsmiljön i skolan, för både rektorer, lärare och elever. Lärar- och skolledarorganisationerna står redo att delta i detta arbete.

Debatt i Göteborgs-Posten


Debattartikeln publicerades i GP debatt den 22 oktober 2018

Skriven av:
Elisabet Mossberg, ordförande Lärarförbundet Göteborg 
Gunnar Valinder, ordförande Lärarnas Riksförbund Göteborg 
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
Torbjörn Broomé, ordförande Sveriges Skolledarförbund Göteborg
Torgny Tjärnskog, ordförande Lärarförbundet Skolledare Göteborg