Betyg A eller F

- Så klarar sig västsvenska skolor i ett nationellt perspektiv

De västsvenska företagens konkurrenskraft är beroende av att företagen kan hitta rätt kompetens. En bra skola är därför central för näringslivets utveckling.

Förord

I mitt arbete träffar jag dagligen medlemsföretag i Västsvenska Handelskammaren. Företag som konkurrerar på en världsmarknad.

När jag senast träffade Karl-Johan Holm, vd för det internationella företaget Icomera som nyligen gjort en rejäl ”turn around”, talade vi om hur de nu är manade att exportera sin världsunika kompetens och produkt. En teknik som ger hög tillförlitlighet avseende mobiltelefoni och dataöverföring från tåg och bussar och med en efterfrågan som ständigt växer i världen. Vid detta mötet inser jag att många av våra företag i Västsverige håller världsklass. Det kan de endast göra om de får rätt kompetens till sina företag. Detta påtalade även Karl-Johan, att kompetensfrågan var central för företagets fortsatta expansion.

Mot bakgrund av detta är vi bekymrade över signalerna om försämrade skolresultat som åter kommit under flera års tid. Där krävs det att vi alla hjälps åt, för att återta även en skola i världsklass.

Svenska elevers resultat har under en rad år visat sämre resultat i internationella rankingar, så som den återkommande PISA-undersökningen.

Vi vet att industrin behöver väl utbildad arbetskraft. Det kommer på sikt att behövas fler, inte färre ingenjörer. Därför är det också intressant att studera hur utvecklingen av skolans resultat ser ut i Västsverige, och där även matematikprestationer vägs in. Det är vad det handlar om. Att visa över tid vart vi är på väg med den västsvenska skolans resultat.

Genom att hålla oss uppdaterade kan vi påverka utvecklingen. I handen håller du en renskalad undersökning med jämförelse av resultat med fem års mellanrum. Vi vill mäta enklast möjligt.

Ingen seger varar för evigt. På fem år kan mycket hända och vi hittar exempel på orter som gjort stora språng i rankinglistan åt både bättre och sämre resultat. Vi är övertygade om att det går att förbättra resultaten oavsett en kommuns förutsättningar. Nu måste Västsverige stärkas.

Det sker inte av sig själv. Västsverige behöver de bästa lärarna. Vi behöver säkerställd ämneskompetens, inte minst i matematik. Lärarrollen bör renodlas och stärkas. Låt näringslivet bidra med goda exempel på hur kunskaper används i arbetslivet på regelbunden basis.

Vi hoppas att rapporten ska kunna ligga till grund förett samtal om hur den västsvenska skolan kan stärkas. Vi tror att den måste stärkas om våra företag ska kunna behålla och utveckla sin starka position på världsmarknaden. Om inte, kommer vi heller inte kunna fortsätta finansiera vår välfärd som idag.

LÄS HELA RAPPORTEN