Att leda i kris

Det är utmanande att vara ledare under en kris som den här. Åke Jacobsson har lång erfarenhet av krisarbete i både ledande och rådgivande befattning. Här ger han sina bästa råd till dig som ledare under coronakrisen.

– Ledarskap kan vara svårt under normala omständigheter. Men det som är utmärkande för en kris är att den är oförutsägbar och sker i ett högt tempo, vilket skapar osäkerhet. Det är en oerhörd press som läggs på dig som människa att hantera det, säger Åke Jacobsson.

Som räddningschef i Göteborg var det han som hanterade ledningsarbetet i samband med diskoteksbranden 1998. Han var också krishanteringschef under skogsbränderna i Västmanland 2014. Även om de inte är jämförbara sinsemellan i de förluster människor drabbades av, innebar de båda livsomvälvande förändringar för de inblandade. Coronakrisen är unik i sin omfattning, men det finns likheter, menar Åke Jacobsson.

Åke Jacobsson arbetar idag som konsult inom krishantering, framförallt kopplat till offentlig sektor. ”Coronakrisen är unik. Vi har aldrig varit med om att hela Sverige och hela världen drabbas, men också i form av osäkerhetsfaktorerna där vi nu bygger kunskap om viruset" säger han.

– Många människor förlorade all sin skog i Västmanland. När krisen väl lagt sig tvingades de börja om från helt nya förutsättningar, vilket säkert också blir fallet för många företag. Diskoteksbranden är lik i hur den påverkade de inblandade, som fick leva med den hela tiden. Hur orkar man hålla igång som människa?

Skaffa dig ett skyddsnät

Själv tog Åke Jacobsson hjälp av sin närmsta omgivning för att hantera situationen. Ett råd han också ger till de ledare som idag kämpar med att driva sin verksamhet. I en krissituation behöver man tänka utanför de vanliga referensramarna, och man måste agera.

– Jag var helt beroende av dialog och stöd från människor jag litar på. För att kunna ta beslut som är avgörande för andra måste man känna sig trygg med att ha vägt in alla faktorer. När man är trött och ledsen är man ofta en usel beslutsfattare, då är det viktigt att ha ett skyddsnät som kan hjälpa till.

Alla människor reagerar olika i en kris. Att vara orolig, hyperaktiv eller agera annorlunda mot vad man skulle gjort under vanliga omständigheter är helt normalt.

– Coronakrisen kan drabba oss på många plan, och tvinga oss att hantera existentiella frågor. Märker man att man själv eller någon i ens omgivning inte mår bra, ska man veta att det finns hjälp att få och att det är viktigt att man tar tag i det.

Behöver du någon att prata med? Röda korset stödtelefon med anledning av coronakrisen

Underskatta inte vikten av information

Om du inte har en ledningsgrupp kanske du kan bygga ett annat nära team att samarbeta med under krisen. Har du en ledningsgrupp behöver ni göra en plan för hur ni hanterar situationen, och kommunicera ut den i organisationen.

– Som chef är det jätteviktigt att vara närvarande. Och att inte underskatta behovet av information. Man kan känna sig trött och tycka att det här jag berättat 10 gånger, men människor tolkar och tar till sig information olika, så här måste du vara uthållig, säger Åke Jacobsson.

En annan viktig del av krishanteringsarbetet handlar om att trots fokus på att hantera såväl kris, som ordinarie verksamhet, även avsätta resurser som tittar framåt.

– Hur ser samhället ut efter krisen? Var befinner vi oss då? Inom det offentliga vet vi att visa behov så som av sjukvård och skola kommer behövas även efteråt, medan man som företag även kan behöva titta på hur behoven av ens egna verksamhet ser ut. Har vi rätt erbjudande? Och om inte, hur kan vi förändra det?

3 viktiga råd till dig som ledare i coronakrisen

  1. Omge dig med förtroendefulla vänner. Vänd dig till din närmsta omgivning för att få stöd och råd och någon att bolla dina tankar med. Du kan inte hantera situationen ensam.
  2. Djävulens advokat. I krisledningsarbete inom kommuner pratar vi om djävulens advokat. Då redovisar man hur man tänker och agerar för en utomstående person, för att kunna se på situationen från någon annans perspektiv. Det är ofta framgångsrikt och samtidigt enkelt.
  3. Kom ihåg att ta hand om dig. Som ledare är det otroligt viktigt att man hand om sig, att man får prata av sig och får sova. Det är lätt att säga och svårt när man själv är mitt i det, men nödvändigt för att man ska orka.
ENSAM ÄR INTE STARK

Vill du utbyta tankar och erfarenheter med andra i samma situation som du? På Västsvenska Handelskammaren erbjuder vi nätverk och strategigrupper för dig som vd, chef eller ledare. 

Se våra nätverk