5 saker att ha koll på i affärsmodellen i kristid

Niclas Hansson och Jesper Viktor arbetar med digital transformation kopplat till affärer och samhälle på TietoEvry. Här berättar de hur våra affärsmodeller påverkas av coronakrisen, och vilka delar i affärsmodellen du behöver ha koll på.

– Coronakrisen skiljer sig från alla andra kriser vi sett tidigare genom att den är tvådimensionell, det vill säga den slår både mot försörjningen och efterfrågan. Därför är vi säkra på att vi kommer att se fundamentala beteendeförändringar hos gemene man, vilket påverkar våra företag och affärer, säger Niclas Hansson.

Även tidigare kriser har inneburit förändringar i vårt beteende. Efter andra världskriget ökade behovet av arbetskraft och det blev normaliserat för både män och kvinnor att förvärvsarbeta. Mer närliggande kriser är terrorattentatet 11 september och SARS, i början av 2000-talet.

– Efter 11 september ökade patriotismen och människor ville inte resa i samma utsträckning som tidigare. SARS märkte vi inte så mycket av här, men i Asien såg man en omfattande beteendeförändring som ledde till att e-handeln fick fotfäste, säger Jesper Viktor.

– Det kan räcka med att förändra en liten del i affärsmodellen. Tar man vanlig handel kan du, om du har den digitala formen för köp, till exempel bara ändra leveransbiten. IKEA var snabba med att etablera click & collect på flera av sina varuhus i samband med krisen, säger Jesper Viktor (till höger).

Framtida beteenden

På samma sätt menar han att coronaviruset kommer att öka på takten för digitaliseringen i Sverige. Däribland inom e-handeln som enligt E-barometern ökat med 16 procent under årets första kvartal.

– Corona har redan inneburit en raketmotor för digital transformation, där de som varit förberedda fått ett försprång inom exempelvis livsmedel och apoteksvaror, men nu ser vi även att det ökar inom andra områden. Och när man väl lärt sig handla på ett sätt, varför inte fortsätta?

Lästips: Så lyckas du med din försäljning i kristider

Den allra största förändringen i vårt beteende som Jesper Viktor och Niklas Hansson menar kommer bli bestående är dock våra digitala möten, både internt inom organisationen och externt med kunder och leverantörer.

5 saker att HA koll på i DIN affärsmodell

För att rusta dig både nu och för framtiden har Jesper Viktor och Niclas Hansson identifierat fem olika komponenter som du behöver ha koll på i din affärsmodell.

1. Skapa en tänjbar och flexibel affärsmodell

Steg ett handlar om att förstå sin affärsmodell. Identifiera vilka delar som är statiska och mest riskabla, samt vilka som är de flexibla och som kan vara en tillgång i er framtida affärsmodell. Börja arbeta innovativt med dem.

För TietoEvry själva, vars affär delvis handlar om att tillhandahålla timbaserade konsulter till andra företag, har permitteringarna på Volvo AB blivit en stor utmaning.

– Det kritiska i vår affärsmodell är betalningsformen och hur vi levererar vår tjänst. Men i vårt bolag har vi även andra erbjudanden där vi levererar Office 365 och teams som en månandsbaserad tjänst, och den används mycket just nu. Vi är också väldigt digitala i vårt företag vilket innebär att vi kan göra mycket av arbetet för våra kunder, fast på distans idag, förklarar Jesper Viktor.

2. Satsa på digitala relationer

För de flesta företag har coronaviruset inneburit att vi behövt förändra våra arbetssätt. Både internt, men också gentemot våra kunder. Här behöver vi driva ett internt arbete för att se hur de kan effektiviseras. Har vi rätt samarbetslösningar för att stötta distansarbete? Finns nödvändig information tillgänglig digitalt? Hur håller vi ett affärsmöte?

3. Arbeta med digitalisering & digital transformation

Digitalisering handlar om att förenkla processer genom att göra det som tidigare var manuellt, digitalt.

– Vi använder till exempel oss alltid av en och samma reseportal där vi gör alla våra resebeställningar och där man kan läsa av våra resmönster. Det gjorde att vi sex dagar in i lockdownen snabbt kunde se hur mycket pengar vi kunde spara genom att inte resa. Med digitalisering kan vi effektivisera och minska sårbarheten, förklarar Jesper Viktor.

Digital transformation handlar å andra sidan om att skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av digital teknik. Så som exempelvis Spotify, som skapade en ny affärsverksamhet av en äldre produkt genom att tillhandahålla den med ny teknik.

4. Datadrivet

Med data om våra kunder och deras beteenden blir det lättare att ställa om och göra sig relevant för dem i en ny situation. Vi får en bättre kundinsikt och kan förutse efterfrågan.

5. Bygg en digital kultur

Uppmuntra den digitala kulturen i företaget. Som ledare måste du vara tydlig med syftet och driva rörelsen framåt. Personalen ska få möjlighet att prova i det lilla och hitta nya effektiva möjligheter utan att det blir en trög process.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Coronakrisen ställer dig som ledare inför nya utmaningar. Det kan handla om allt från juridiska frågeställningar, till hur du hanterar oron på arbetsplatsen, affärsstrategin eller era internationella affärer. På Handelskammaren erbjuder vi nätverk, utbildningar och andra tjänster som kan vara till hjälp i ert arbete.

Se våra tjänster