Boråsföretaget formar framtidens kompetens

Få elever går ut från industrigymnasierna i Sjuhärad, varje år. Müller mekaniska är ett av företagen som konkurrerar om deras kompetens. Men det ser ljusare ut sedan en särskild kollega kommit in i bilden.

Müller Mekaniska, utanför Borås, har fått en ny kollega som är 17 år. Genom initiativet Svensk Gymnasielärling har de tagit emot en lärling som pluggar halvtid på gymnasiet och arbetar hos dem resten av tiden. 

I utbyte får eleven kunskaperna som krävs för en yrkeskategori där arbetskraften är hett eftertraktad, och en lön som motsvarar studielånet från CSN. Initiativet Svensk Gymnasielärling drivs av Västsvenska Handelskammaren med stöd av Skolverket och industriprofilen Carl Bennett.

Idag krävs det mer än praktik

"En vanlig praktik är bara några veckor lång och då hinner vi inte lära eleven de arbetsuppgifter som hon eller han behöver för framtiden. Lärlingen stannar istället under tre terminer, vilket är något helt annat."

Det säger Stefan Svensson, ekonomiansvarig på Müller Mekaniska, ett industriföretag som går på tårna för att hitta personal med rätt kompetens.

"Det är viktigt att vi marknadsför oss, gentemot ungdomar och visar upp vilket företag vi är", säger Niclas Svensson.

En vanlig praktik är för kort för att eleven ska hinna få de kunskaper som krävs

Müller Mekaniska har samarbetat med Marks Gymnasium och tagit emot praktikanter i många år. Men med tanke på hur yrket har förändrats så räcker det inte längre att enbart göra vanlig praktik. Det menar Niclas Svensson som är Marknadsansvarig på Müller Mekaniska. Han ser det också som att lärlingsanställningen skapar ett större engagemang från elevernas håll.

"Det är tydligt att vår lärling verkligen vill avancera hos oss, det märks att det är ett aktivt val."

Automatisering skapar nya jobb

Det är för få sökande till lärlingsutbildningarna på gymnasiet, konstaterar både Stefan Svensson och Niclas Svensson. Det beror främst på att bilden av jobben inte har följt med den verkliga utvecklingen:

"Många föräldrar och ungdomar har en felaktig bild av hur industrin och verkstäder ser ut. Men jobben kräver så otroligt mycket mer kunskap idag, jämfört med för tio till femton år sedan. Det är mycket automatisering och robotar som förändrat arbetet och de nya arbetsuppgifterna tar lång tid att sätta sig in i", säger Stefan Svensson.

Stefan Håkansson jobbar på Müller Mekaniska, ett av många företag i Sjuhärad som skulle anställa och utöka kapaciteten, om det bara fanns fler med rätt kompetens.

Efter studenten hoppas Müller mekaniska att deras lärling vill stanna kvar, något de tror kommer att ske i och med att lärlingsanställningen bygger upp ett gemensamt förtroende.

Men jobben kommer väl att rationaliseras bort när automatisering och robotar tar över? Hur länge kommer det att finnas jobb för de som gått yrkesförberedande gymnasieprogram?

"Det är snarare tvärtom. Industrin har hamnat i ett läge där man måste automatisera då det finns för lite personal med den kompetensen som krävs. Företag automatiserar därför delvis för att kunna tillgodose det marknaden efterfrågar, vilket innebär att man kan öka kapaciteten och anställa fler för andra typer av arbetsuppgifter", säger Stefan Svensson.

Läs också: "Jobben blir mer avancerade"

Stor Åldersskillnad mellan kollegor

Även om lärlingsanställningen på många sätt är ett lyft, för Müller Mekaniska, innebär det också vissa utmaningar.

"Jag rekommenderar att man har två eller fler lärlingar, för den sociala biten. Idag är våra äldsta kollega 87 år och vår lärling 17. Det är stor skillnad på vad man pratar om på rasterna och risken är att inte alla hänger med i samtalen", säger Niclas Svensson. 

Han rekommenderar att man lär känna eleven för att på bästa sätt kunna matcha ihop eleven med en handledare som har liknande intressen.

"För oss handlar det ju om att skapa en så bra miljö som möjligt. Vi vill visa oss från vår bästa sida och hoppas att studenten vill vara kvar hos oss efter gymnasiet."

Müller Mekaniska är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren i Båros. Från Västsvenska Handelskammarens kontor i Borås skapar vi kontaktytor för näringslivet i Sjuhärad. Vill du veta mer om vad som pågår i Borås?

Läs mer om Borås

Här finner du vårt kontor i Borås

Var:
Österlånggatan 40, Borås