Han leder Göteborgs digitala resa

Det inrättas nya yrkesroller för de personer som skall driva digitala förändringsprocesser i företag. Ante Baric är Cdo på Göteborgs stads resa mot ökad service, med digitalisering som verktyg.

Ante Baric, du har tidigare arbetat inom telekombranschen. Vad tar du med dig därifrån?

Jag har byggt upp bredbandsaffären hos Telia, Bredbandsbolaget och Comhem där det handlat om att förenkla för kunden och effektivisera det interna arbetet. På Telia var vi 54 000 anställda år 1990. Idag är de knappt 3000 anställda på fast telefoni-sidan. Att göra den konvergensen är en stor utmaning. Det är också en utmaning att komma in som chief digital officer för Göteborgs stad, en av Sveriges största arbetsgivare med 53 000 anställda.

Vad är ditt uppdrag i Göteborgs stad?

Att utveckla servicen för våra medborgare, företagare och besökare. Vi har stora utmaningar framför oss. Vi växer så det knakar och vi har en åldrande befolkning som kräver mycket av serviceapparaten.  85 procent av Göteborg stads budget går till skola, vård och omsorg. Där ser vi över hur vi kan jobba effektivare, enklare och smartare.

En Cdo:s utmaning är att hitta affärsvinsterna, se kundernas behov och tillgodose dem. En vanlig uppfattning är att det är IT-avdelningens ansvar att genomföra den digitala förändringen. Men det är snarare hela verksamheten, som måste förstå behovet av att tillvarata möjligheterna som IT kan ge. Där kommer en Cdo in för att förstå och tolka de egentliga behoven.

Läs också: Vägen till digitalt kundfokus

Så hur har ditt arbete sett ut hittills?

Innan jag kom hade man jobbat med tre politiska program med digitalt fokus och uppdrag att förflytta oss mot ett e-samhälle. Det som inte fanns på plats var nyttorealiseringar, att utvärdera vinsten med våra insatser. Om vi inför ett mobilt arbetssätt inom hemtjänsten så måste vi veta att vi sparar tid och förbättrar servicen för våra brukare, innan vi lägger ytterligare skattepengar på det.

Vill du ge några exempel på satsningar som gjorts?

Hittills har vi tagit fram ett hundratal e-tjänster och infört mätetal kring hur digitaliseringen går. När vi införde ett mobilt arbetssätt kom vi bland annat fram till att vi sparar 31 minuter per anställd och dag, genom att hemtjänsten arbetar från sin smartphone.

Vi har också infört en tjänst med egen bevakning vid nattillsyn, där folk kommer hem till en brukare för att se till att den inte ramlat ur sängen. Istället har vi nu kameror. Fördelen med kameratillsyn är att brukaren inte blir väckt under natten utan kan sova vidare. Vi har 600 individer med behov av nattillsyn. Nu har hundra av dem kameratillsyn istället. Det är både för att effektivisera och för att inte störa brukarens nattsömn i onödan.

Vi sparar 31 minuter per anställd och dag, genom att hemtjänsten arbetar från sin smartphone.

Sedan har vi appen Badplatsen för information om badplatser, Cykelstaden för hur man tar sig fram på cykel, Min stad-appen där medborgare kan tycka till om stadsrummet. Vi har också byggt upp Göteborg i spelet Minecraft, ett sätt att tillgängliggöra våra geografiska data och skapa engagemang i stadsutveckling hos unga.

Hur har ni arbetat med medborgardialog?

Allt vi gör genomsyras av att vi lyssnar på medborgarna. Både i Min stad appen, i projektet Medborgardialog och på Göteborg stads hemsida kan du som medborgare lämna medborgarförslag. Kommer man upp till en nivå på runt 200 förslag gällande ett ärende är det en skyldighet för kommunstyrelsen att ta upp och beakta det. I Min cykelstad-appen kan du om du hittar ett hål i vägen ta en bild på det som sedan skickas till rätt instans.

Läs också: 10 punkter för en bättre stad

Hur ligger Göteborgs till i förhållande till andra städer när det gäller sin digitala mognad?

Vi håller oss väl i jämförelser. Bara för någon vecka sedan blev vår kommundirektör invald i regeringens digitaliseringsråd. Det skulle inte skett om vi inte har gjort det vi har gjort, så folk är nyfikna på vad vi gör. Men tyvärr har Sverige som nation halkat efter i digitaliseringen, där vi ser att vi inrättar en digitaliseringsmyndighet framöver för att stävja detta. 

Är du vd med digitalisering och kundfokus på agendan? Välkommen till Exec, Västsveriges största vd-nätverk, där vd:ar delar erfarenheter med varandra inom avgörande framtidsfrågor.  

LÄS MER OM EXEC