Kundcase som värnar naturens resurser

Så hjälpte vi Europafilter IM AB i Mölnlycke att identifiera fler affärsmöjligheter och bredda sitt upptag på den tyska marknaden.

Mycket av oljan på vår planet kasseras då den blivit nedsmutsad eller oxiderad. Ett kolossalt slöseri, eftersom oljan inte förnyas. Samtidigt finns det sätt att rena och värna denna ickeförnyelsebara resursen.

Det är här Europafilter kommer in i bilden. Företaget samarbetar med kunder från en rad olika industrier och utvecklar industriella filtersystem som renar olja.

Europafilter IM AB är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren och vände sig till oss med önskemål om att få hjälp med Partnersökning.

BEHOV

Europafilter IM AB behövde komma i kontakt med fler agenter på den tyska industrimarknaden, där man redan finns representerad inom det marina segmentet. 

Västsvenska Handelskammarens lösning

Identifiering samt bearbetning av potentiella agentkandidater med kunder i relevanta sektorer.

Resultat

Företaget fick feedback från ett stort antal relevanta tyska aktörer och inledde ett aktivt samarbete med en av dem.

Våra experter guidar dig rätt


Behöver du hjälp med internationella affärer? Vi på team internationell affärsutveckling ger dig assistans i alla delar av en utlandsaffär.