"Jobben blir mer avancerade"

Anders Birgersson, vd för VBG Group har arbetat inom verkstadsindustrin sedan 80-talet och tycker att branschen har oförtjänt dåligt rykte.

“Det gäller att finnas nära kunden. Många konkurrenter flyttar produktionen utomlands medan vi behåller produktionen på hemmaplan.”

Anders Birgersson är vd och koncernchef för VBG Group med över 1 400 medarbetare i 18 länder. Namnet förknippas nog mest med släpvagnskopplingar, menar Birgersson, som nyligen flyttade huvudkontoret till Trollhättan. Det var Trollhättans resecentrum, närhet till Göteborg och slutligen Landvetter med förbindelser till resten av marknaden som avgjorde flytten.

Behåller produktionen i Vänersborg

Birgersson har följt branschen sedan 80-talet och mycket har förändrats. En trend är att produktionen flyttar utomlands.

“Konkurrenskraften för svensk tillverkningsindustri är kvaliteten vi kan hålla genom att producera i Sverige, nära kunden och samtidigt dra nytta av kompetensen som finns här.”

Industrin har bra arbeten med goda framtidsmöjligheter.

Idag krävs det färre personer för att utföra samma arbetsuppgifter och Birgersson säger att han sagt upp fler än han anställt, under åren som gått. Samtidigt betonar han att jobben som finns kvar är trygga, kvalificerade och bättre än vad ryktet säger.

“Förr fanns det medarbetare med arbetsuppgifter som inte var så krävande. Idag är det betydligt högre krav på mer och djupare kompetens hos produktionspersonalen inom industrin.”

Detta är något han önskar att fler förstod, särskilt högstadieelever och deras föräldrar, eftersom industrijobben ofta kräver en yrkesförberedande gymnasieutbildning.

“De nya jobben kräver både teoretisk och praktisk förståelse. Det är vanligt att vi tar en person med en lång och gedigen erfarenhet inom företaget och flyttar den till ett av de nya jobben. Det är alltså inga enkla arbeten det rör sig om.”

Unga känner sig misslyckade i onödan

Samtidigt tycker Birgersson att det är skevt att så många väljer högskoleförberedande gymnasieutbildningar istället.

”Alla människor har inte förutsättningar för högskolestudier och då tror jag att det kan vara bättre att man som elev får komma in på en yrkesinriktad gymnasieutbildning där det också finns stora chanser till jobb och där man också har möjlighet att känna sig lyckad på jobbet.”

Men tänk om man går ett yrkesförberedande gymnasieprogram och sen ångrar sig och vill studera på universitetet?

“Utbildningsväsendet skall hjälpa människor att lyckas. När elever går en utbildning de inte är kapabla till tror jag de känner sig misslyckade, men istället skulle de kunna gå en yrkesförberedande utbildning inom ett område som de är bra på och känna tillhörighet och trygghet.”

Birgersson tycker också att industriföretagen själva behöver bli tvätta bilden av industrin som smutsig och simpel. 

“Vi måste bli mycket bättre på att kommunicera vilka jobbmöjligheter det finns idag. Industrin har bra arbeten med goda framtidsmöjligheter.”

VBG Group AB är ett av medlemsföretagen i Västsvenska Handelskammaren. Med kontor i Uddevalla och Trollhättan skapar vi naturliga kontaktytorna för näringslivet i Fyrbodalsregionen. Via vårt arbete och våra nätverk stärker vi ditt företagande såväl som ditt ledarskap.

LÄS MER OM FYRBODAL