Hallå där Ulf Kristersson!

Efter ett möte med Handelskammarens medlemmar fångade vi den nytillträdde partiledaren Ulf Kristersson (M) i våra korridorer och passade på att få en nulägesrapport.

Hej Ulf Kristersson (M), hur var det att komma in i din nya roll?

Lite omtumlande förstås, det måste jag medge. Kanske lite mindre nu än för en månad sedan. Du tvingas att göra lite andra saker än tidigare. Men det handlar även om att andra ser på en med andra ögon. Onekligen en omställning, men jättekul.

Vad är det första du skulle göra om du blev statsminister?

Laget före jaget har jag sagt några gånger nu, det vill säga bygga en ohyggligt bra regering. Det är bokstavligen det första jag skulle göra.

Vilka frågor skulle du driva för Västsverige?

När vi pratar näringslivsfrågor, så är det som är bra i Sverige – i hög grad bra för Västsverige också. Sedan är det lite skillnader, här finns till exempel mer fordonsindustri. Men det handlar mest om att ha tillgång till den kompetens vi behöver i svenska företag. Det är ett stort problem.

Det andra är integrationsproblem. Vi kan inte ha det som vi har det i våra förorter nu, där människor inte vågar gå omkring på kvällarna, där människor inte vill vittna, där det är dödskjutningar. De flesta av oss bor inte på ställen där vi känner oss hotade, men jag tror att det hotar tilltron till statens förmåga. Jag tycker att det är djupt oroväckande. Göteborg är ett sådant epicentrum, vid sidan av Stockholm och Malmö.

Det var väldigt raka besked när det gäller Göteborgs Hamn. Så här kan vi bara inte ha det, konflikten skadar hela Sveriges ekonomi.

Vad tar du med dig från mötet med företagen på Handelskammaren i dag?

Det övergripande är att det är kul att prata med människor som sysslar med helt andra saker än politik. Att se problem utifrån deras perspektiv. Sedan var det väldigt raka besked när det gäller Göteborgs Hamn. Så här kan vi bara inte ha det, konflikten skadar hela Sveriges ekonomi.

En annan viktig fråga är bristen på ingenjörer, vilket försvårar för den avancerade industrin i landet. En tredje sak berörde de internationaliserade bolagen och det var att det måste vara lätt att ta hit medarbetare från andra delar av världen, exempelvis genom att erbjuda bra internationella skolor.

Hur går det med moderaternas hållning till att bygga nya stambanor, var tror ni att ni kommer landa där?

Jag gillar tåg, avancerad teknologi och höga hastigheter – jag gillar tanken på att knyta ihop Sverige. Min enda invändning, och den är inte så liten, det är att vi pratar om svindlande stora summor och att ingen än så länge har visat att projektet med höghastighetståg är samhällsekonomiskt lönsamt. Och det är ingen liten sak som man kan bortse från.

Hur ser du på sträckan Göteborg-Borås?

Det finns stora fördelar med en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Borås för att binda samman städerna. Det skulle gynna hela regionen. I vår fastställer regeringen den nya nationella infrastukturplanen och det blir intressant att se vilka projekt som till slut kommer att ingå. Innan vi sett planen kan vi därför inte uttala oss om enskilda objekt.

Vi måste se till att det lönar sig att utbilda sig.

Hur ska vi lösa bristen på kompetens i våra företag?

Vi ser stor brist bland ingenjörer i allmänhet och it-relaterad och programvaruutvecklande kompetens i synnerhet. Vi måste ha in programmering och datavetenskap tidigare i skolan. Men också uppmuntra våra elever att välja avancerade datavetenskapliga utbildningar. Ska det hända så måste vi se till att det lönar sig att utbilda sig, det är ofta svåra utbildningar. Om människor ska lägga fyra till fem år på en utbildning som bygger mycket på matematik och fysik, som de flesta inte har, måste det löna sig.

Vi har minst lönsamhet i hela OECD-området när det gäller högre utbildningar. Det är klart att alla som blir ingenjörer inte gör det bara för pengarnas skull, men de måste veta att när de får jobb så ska de få bra betalt för det också.

Pratar vi om mindre mjukvaruföretag, eller företag som Spotify, som behöver den bästa kompetensen, så måste det finnas konkurrenskraftiga koncept, exempelvis optioner så att de stannar kvar på bolaget under en längre tid.

Kristerssoneffekten, från 16 procent i augusti till 22,4 nu, enligt Sifo, vad tror du att den beror på?

För det första så tror jag inte att det är någon Kristerssoneffekt, utan det beror på att vi har varit väldigt tydliga med var våra värderingar hör hemma någonstans och att vi trivs med alliansen. Att vi är ett internationellt och öppet parti. Vi har byggt ett bra lag som har kul tillsammans. Och vi står för vår politik hela vägen in i kaklet, vi tänker inte lägga oss.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap