Kicka igång styrelsens arbete med strategi

Ria Damgren är en av eldsjälarna som har satt Triathlon på den svenska idrottskartan. Som erfaren styrelseordförande och styrelseledamot ser hon flera områden där näringslivet kan inspireras av idrotten.

"Styrelser inom näringslivet kan lätt glömma de långsiktiga frågorna, i jakten på den kortsiktiga vinsten och att tillfredsställa aktieägarnas intressen."

Triathlon är en uthållighetsidrott som består av simning, cykling och löpning. Grenarna genomförs i en följd utan avbrott och den som är först i mål vinner.

"Det är en ung idrott både i Sverige och internationellt och jag lockades av småskaligheten och att få sporten att växa", säger Ria Damgren Nilsson som simmat och tävlat i hela sitt liv.

Kan man jämföra styrelsearbetet inom näringslivet med styrelsearbetet inom idrotten? 

På 90-talet fick Ria Damgren Nilsson upp ögonen för Triathlon och därigenom arrangemang och började arbeta med triathlon på styrelsenivå. Som styrelseordförande, vice styrelseordförande och styrelseledamot inom Svenska Triathlonförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté samt Internationella Triathlonförbundet.

Genom sin långa erfarenhet konstaterar Ria Damgren Nilsson att idrottslivet går att jämföra med näringslivet. Och inom idrotten är man enligt Ria Damberg bra på att tänka strategiskt och långsiktigt.

"Vi ansvarar för våra anställda och den kortsiktiga och långsiktiga utvecklingen, inom idrotten. Även om triathlon inte är en jättestor sport i Sverige, än, så finns det stora idrotts-drakar som fotboll och ishockey. De större sporterna går absolut att likna vid företag." 

TRE TIPS FÖR STYRELSENS STRATEGIARBETE


1. Anlita EN EXTERN PROCESSLEDARE

Politiska intressen, egenintressen och personkonflikter smyger sig ofta in i styrelserummet. En extern processledare får styrelsen att fokusera på det viktiga. Processledaren behöver inte vara expert på ett särskilt område, det gäller bara för hen att föra diskussionen framåt och i mål.

2. Utgå inte från att alla kan tänka strategiskt

Det som är en självklarhet för dig är inte självklart för alla. Var lyhörd inför att alla nog inte kommer att vara på samma nivå och ha samma förståelse, genom alla faser av det strategiska arbetet.

3. Strategi före taktik

I jakten på att tillgodose aktieägarna med den kortsiktiga vinsten är det lätt att glömma bort de långsiktiga målen. Skilj på taktik och strategi. Den långsiktiga utvecklingen och bilden av vart man vill vara i framtiden behöver vara klar och tydlig för alla i styrelsen och hela verksamheten.

Så gjorde styrelsen för att sätta en långsiktig strategi

När Svenska Triathlonförbundet skulle ta fram sin första vision, mission och värdegrund började styrelsen från scratch. Resultatet blev en uppsättning strategiska mål som håller än. Med små justeringar från år till år.

"Det var väldigt jobbigt när vi var mitt i arbetet med att utforma strategin. Vi var alla från olika bakgrund och hade olika agendor. Men vi gjorde ett grundligt arbete. När vi reviderar våra mål idag ser vi att vi har lagt en fantastisk plattform." 

Extern processledare guidade styrelsen i mål

För att lyckas sätta en riktigt stabil strategi tog Svenska Triathlonförbundet in en extern processledare som modererade samtalen. Det var enligt Ria Damberg nyckeln till det hållbara resultatet.

”Man behöver inte ta in den mest eftertraktade konsulten. Det behöver inte heller vara någon som är expert på just ert område. Det viktigaste är att processledaren guidar deltagarna, så att man inte fastnar utan kommer i mål.” 

Vi arbetar för ett Västsverige i världsklass, där kompetenta styrelseledamöter stärker regionens näringsliv och framtid. Ditt jobb som styrelseledamot är en avgörande del av den visionen – därför erbjuder vi dig en utbildning som ger dig en fullgod kunskap om styrelsens ansvar och arbetssätt. 

läs mer vår styrelseutbildning