Världsekonomin med Annika Winsth

Vad händer i ekonomin och hur påverkar det dig och ditt företag? I det här inspelade webbinariet lyssnar vi till Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

Idag påverkas vi, på gott och ont, av det som händer på andra delar av klotet på ett helt annat sätt än tidigare. Under senare tid illustreras det kanske allra tydligast av Covid-19 pandemin, USA-Kina handelskonflikten och Brexit. 

Annika Winsth gav dock en optimistisk syn på Sverige i världsekonomin som vi sammanfattat i några punkter. Titta gärna på sändningen för att få hela perspektivet.

  1. I den inledande frågan till publiken framkom det att hela 71% planererar att anställa personal det närmsta året. 
  2. Vaccinationerna är avgörande för utvecklingen av ekonomin.
  3. Vi ser ett så kallat v-scenario med en mycket stark återhämtning under andra hälften 2020.
  4. Det sker en återhämtning i sysselsättningsgraden men det är fortsatt svårt för besöksnäringen och tjänster kopplat till den.
  5. Västsverige är exportberoende och påverkas starkt av världshandeln
  6. Vår region tappar ofta mest jämfört med riket men är också den som alltid går bland de bästa i en högkonjuktur.
medverkande

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
Jesper Öhrn, chef internationell affärsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Vill ni vara med och göra Västsverige starkare?

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Bli medlem