Uddevalla Hamnterminal ser en ljus framtid

Uddevalla hamn har en viktig roll för regionens framtid, det menar Uddevalla Hamnterminals vd Ulf Stenberg som ser positivt på utvecklingen för hamnen och alla de byggföretag som satsar i regionen just nu.

Den 'lilla' hamnen i Uddevalla med 270 fartygsanlöp och en årlig godshantering på en miljon ton spelar en viktig roll för utvecklingen av regionen, enligt Uddevalla Hamnterminals vd Ulf Stenberg:

"Byggandet i Göteborg stärker kranskommunerna och regionen, det kommer som ett brev på posten. Men det kommer först om några år", säger Ulf Stenberg.

Uddevallaborna vet enligt Ulf Stenberg att de bor nära Göteborg. Men Göteborgarna kommer snart att sträcka ut en hand mot Uddevalla, av naturliga skäl:

"När Göteborg växer kommer fler behöva bo i Göteborgs omnejd. Inom ett par år kommer vi att se på Uddevalla som en förstad till Göteborg. Det betyder att infrastrukturella förändringar kommer att krävas även här."

Rustar inför framtiden

Idag är Uddevalla Hamnterminal en naturlig inkörsport för byggnationer som sker norr om Göteborg, enligt Ulf Stenberg. För ett par år sedan började Uddevalla Hamnterminal rikta kikarsiktet mot de infrastrukturella satsningar i Göteborg. Idag är strategin inriktad mot att kunna förse Göteborg och det planerade Västsvenska paketet med material. De segment som Uddevalla Hamnterminal skeppar är nämligen samma material som kommer att krävas i Göteborg under många år framöver: cement, virke, vägdelar, järnvägsutrustning bland mycket annat.

"Sedan vi uppmärksammade de infrastrukturella satsningarna och planerade bostäderna för Göteborg har vi kartlagt hela byggsektorn och räknat ut vad som kommer att behövas."

I dagsläget förbereder Uddevalla Hamnterminal sig så gott de kan för att hålla borta yta och på sikt kunna förse Göteborg med insatsmaterial. Men det här görs inte bara för att Uddevalla Hamnterminal vill knycka en bit av marknaden  en del handlar också om att terminalen är en självklar inkörsport:

"Uddevalla skulle kunna säga att satsningarna i Göteborg är bra, för de spiller över lite till oss när det byggs i Göteborg. Men den stora vinsten här är att Uddevalla har en gedigen logistikkedja med järnväg, båttrafik och bilväg som är fullt utvecklad".

Ser långsiktig lönsamhet för regionen

"Företagen i Göteborg har en enorm kompetensbrist. Den som är nischad inom specifika byggsätt och fokuserar på byggnationerna i Göteborg kommer att kunna skörda frukten som fortsätter växa även efter att Göteborg är 'färdigt'. Om tio till tolv år kommer orterna runt omkring Göteborg att behöva samma styrka som storgöteborg har behövt."

Satsningarna i Göteborg ser jag som en stor potential för Västsveriges vidare utveckling.

"Det blir en stabil framtid för de byggföretag som väljer att anställa och satsa i Göteborg just nu. Ofta ser man att företag i byggsektorn satsar när det är glödhett. När marknaden svalnar är det vanligt att man behöver varsla. Men här i Västsverige finns det en fortsättning när det börjar bli färdigt i Göteborg. Satsningarna i Göteborg ser jag därför som en stor potential för Västsveriges vidare utveckling."

Uddevalla Hamnterminal är ett av medlemsföretagen i Västsvenska Handelskammaren. Med kontor i Uddevalla och Trollhättan skapar vi naturliga kontaktytorna för näringslivet i Fyrbodalsregionen. Via vårt arbete och våra nätverk stärker vi ditt företagande såväl som ditt ledarskap.

Läs mer om Fyrbodal