Livslång ledare slutar aldrig lära

Catrin Wirfalk har varit ledare på många plan, idag som styrelseordförande i C Land Logistics styrelse. De här råden vill hon ge blivande och nyblivna styrelseordförande.

Det är en styrka att ha erfarenhet från de olika nyckelrollerna som leder en verksamhet. Så länge erfarenheterna används på rätt sätt.

"Att gå in som styrelseordförande och ha lång erfarenhet från vd-rollen är en stor styrka, men bara om du kan särskilja rollerna åt. Du kan inte fortsätta att ‘vara vd’ när du går in i rollen som styrelseordförande."

Catrin Wirfalk är styrelseordförande för C Land Logistics som har huvudkontor i Viared utanför Borås.

Catrin Wirfalk började leda redan i unga år, då inom föreningslivet. Nu är hon styrelseordförande för det växande speditionsföretag C Land Logistics i Viared och styrelseledamot i ett antal andra företag. Innan det var hon vd/koncernchef för Speed Group under sex år. Men det är ingen barndomsdröm som fört Catrin Wirfalk till ledande positioner – snarare är det hennes stora intresse för vad människor kan åstadkomma tillsammans. Samma intresse har fört henne till ordföranderollen hon har idag.

"Min, styrelsens och ägarnas inställning är att C Land Logistics inte är någonting utan våra medarbetare. Vi involverar alla medarbetare i värderingsarbetet, i allt från hur vi är mot varandra till hur vi är mot våra kunder." 

Jag tror att konstant utveckling och utbildning behövs, oavsett vem du är och vilken erfarenhet du bär med dig.

Med sin gedigna erfarenhet av styrelsearbete kan Catrin Wirfalk ge både bra och mindre bra exempel på hur det kan fungera.

"Jag minns arbetet i en styrelse där vi kom vi in på en alldeles för operativ detaljnivå kring verksamhetsutvecklingen. På den nivån ska styrelsen egentligen inte vara. Men i den styrelsen visste vi väldigt väl vart vårt uppdrag började och slutade. På så vis kunde vi lyfta resonemanget till en strategisk nivå." 

Det slutade med att styrelsen fattade beslut om att införa 'lean', en metod för att maximera kundvärdet inom ramen för verksamhetens resurser.

"Det var ett väldigt bra beslut, även om vd:n först var skeptisk." 

I andra sammanhang har Catrin Wirfalk upplevt att dialogen mellan vd:n och styrelsen lett till onödigt arbete.

"Det är lätt att styrelsen ber vd:n om rapporter och nyckeltal som sedan inte används. För att vd:n ska förbereda rätt beslutsunderlag, som gör att man verkligen kan fatta rätt beslut, krävs en bra och ganska omfattande dialog mellan vd:n och styrelseordföranden."

I våras gick hon en utbildning hos oss på Västsvenska Handelskammaren. Två dagar om rollen som styrelseordförande. Med Catrin Wirfalks långa erfarenhet inom området innebar det delvis en repetition av befintliga kunskaper, vilket hon ser som en stor fördel. 

"Jag har arbetat i styrelser sedan jag var ung. Men man blir aldrig fullärd. Jag tror att konstant utveckling och utbildning behövs, oavsett vem du är och vilken erfarenhet du bär med dig."

5 råd till blivande styrelseordförande
  1. Dina värderingarna måste matcha. Om samarbetet ska fungera, med dig som styrelseordförande, måste affärsmannaskapet matcha det du själv tror på. Ge dig bara in i det som känns rätt i mage, hjärta och hjärna.
  2. Var tydlig i rollen. Som styrelseordförande är du ett bollplank till vd och ansvarar för att styrelsearbetet flyter på som det ska. Vd och styrelseordförande har olika roller. Det får inte finnas några tveksamheter om vem som är företagets ansikte. Varken utåt eller inåt.
  3. Sätt dig in i ägardirektivet. Du behöver klart och tydligt veta vad ägarna vill med företaget, annars är styrelseordföranderollen ett omöjligt uppdrag. Finns det inget ägardirektiv bör man be ägarna att skriva det innan man går in i rollen som styrelseordförande.
  4. Matcha tid och förväntningar. Uppdraget som styrelseordförande tar längre tid än vad många tror. Framförallt om verksamheten inte haft ett styrelsearbete sedan tidigare. Se till att i förväg matcha verksamhetens förväntningar med den tiden du kan och skall lägga ned.
  5. Analysera ekonomin. Om siffrorna inte är på plats behöver du veta det i förväg – och kanske motiveras just du av att vända en oroväckande trend. Men gå aldrig in i en styrelseordföranderoll innan du satt dig in i verksamhetens ekonomi.

Vi arbetar för ett Västsverige i världsklass, där kompetenta styrelser stärker regionens näringsliv och framtid. Därför erbjuder vi en utbildning som ger dig en fullgod kunskap om styrelseordförandene roll, ansvar och arbetssätt. Vill du repetera viktiga kunskaper eller har du just blivit styrelseordförande?