Från Skaraborg till global aktör

Prido säljer vikportar från ett litet huvudkontor i Skaraborg. Josephine Stjärnerfält, vd, berättar om att positionera företaget internationellt.

"Innovation har varit det mest aktuella för oss under lång tid. Vi kan visa hur man som en svensk, mindre aktör kan utveckla produkter för att möta internationell konkurrens."

Prido säljer vikportar från sitt huvudkontor mellan Falköping och Trollhättan. Där jobbar Josephine Stjärnerfält som vd, mot osedvanligt höga mål. Vikportstillverkaren Prido har vuxit kraftigt de senaste åren och räknas nu som Nordens största vikportstillverkare. De tillverkar omkring 6500 vikportar varje år och konkurrerar med tillverkare inom takskjutportar med volymer på runt 50 000 tillverkade portar om året. Företagets ambition är att positionera sig bland europeiska konkurrenter. Det är svårt att inte bli nyfiken. Hur blir en liten västsvensk aktör ledande i Norden? 

"För det första gäller det att våga satsa långsiktigt. För det andra har vi en ägare som vågar ta de stora stegen och det finns en enorm tro på företaget. Ingenting görs halvdant."

Prido automatiserar medan många i branschen fortsätter manuellt. Automatisering är nämligen förenat med ett stort risktagande, i och med att det rör sig om stora investeringar.

"Få vd:ar arbetar mot högre uppsatta mål," menar Josephine Stjärnefält som skall ta Prido från Tråvad till den europeiska marknaden.

"Vi har investerat kraftigt i våran produktionsapparat och vi ligger i framkant vad gäller graden av automatisering. Därför har vi också en produkt som är billigare än konkurrenternas."

Det låga priset är ett resultat av att man lyckats effektivisera verksamheten, vilket ibland skapar misstänksamhet.

"Många gånger tänker kunden att en dyrare produkt ger en högre kvalitet. Men vår konkurrenskraft ligger först och främst i att vi investerat i produktiviteten."

Anställer säljare med byggteknisk bakgrund

Det som pressar ned priserna är också Pridos lite ovanliga sätt att sälja, berättar Josephine Stjärnerfält.

"Vi säljer 6800 portar fördelat på sju säljare, varje år. Det finns konkurrenter som säljer väsentligt färre portar fördelat på dubbelt så många säljare. Ineffektiva arbetssätt är oerhört kostsamt."

"På många företag är en säljare är en säljare. Men vi ställer höga krav på kompetensen och anställer säljare med en byggteknisk bakgrund. Eftersom säljarna själva är experter behöver vi inte anställa fler experter till att granska ritningarna som säljarna sitter med."

Jämfört med branschkollegor menar Josephine Stjärnerfält också att Prido lägger mer pengar på marknadsföring och åker på färre kundbesök, med målet att kunden skall komma till Prido – inte tvärtom.

"Jag tror inte att kundnöjdhet uppnås genom ett kundbesök. Det finns andra faktorer som är viktigare såsom pris, kvalitet och korta leveranstider. Vi vill skapa värde för våra kunder och deras tid är pengar."

Prido är medlemmar i Västsvenska Handelskamamren. Såhär svarar Josephine Stjärnerfält på varför Prido är medlemmar: "Det fyller en viktig funktion för regionen, eftersom Handelskammaren verkar för ett starkt företagsklimat. Genom medlemskapet får vi också tillgång till många bra seminarier och nätverk.”

Läs mer om oss i Skaraborg