Svenska nav 2016

När Svenska nav publicerades för första gången 2005 fanns det 82 lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige. Nu, elva år senare har antalet arbetsmarknadsregioner minskat till 73.

De västsvenska arbetsmarknadsregionerna har under samma period gått från åtta till sju. Det är en positiv utveckling. På sikt vill Västsvenska Handelskammaren att Västsverige ska vara en enda stor arbetsmarknadsregion med Göteborg som ekonomiskt centrum. En stor arbetsmarknadsregion ger företag bättre möjligheter att hitta rätt kompetens och därmed bättre förutsättningar att skapa jobb och tillväxt. Vår rapport visar också att stora arbetsmarknader har störst utvecklingskraft.

För att få en stor västsvensk arbetsmarknad måste Borås, Skövde Trollhättan, och Uddevalla, men även Halmstad och Jönköping, knytas närmare Göteborg. Det görs genom att underlätta invånarnas pendlingsmöjligheter och ur det perspektivet har dubbelspårig järnväg mellan Uddevalla och Göteborg samt snabbtåg mellan Västsveriges två största städer, Göteborg och Borås högst prioritet.

En gemensam västsvensk arbetsmarknad skulle ha 3,5 miljoner invånare och vara mycket attraktiv för företag, inte minst ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det stora befolkningsunderlaget skulle också innebära att fler branscher etableras i regionen och därigenom ge upphov till nya spännande arbetstillfällen, vilket i sin tur lockar till sig fler talanger och skapar en positiv loop.

Tillväxten har en regional logik. Det är regioner snarare än länder som lockar till sig kunskap och kapital. Men konkurrensen mellan regioner är stor och därför duger det inte att flera av Västsveriges arbetsmarknadsregioner underpresterar i förhållande till sin storlek, vilket denna rapport visar. Det är detta Svenska nav 2016 handlar om, hur Sveriges arbetsmarknadsregioner presterar i förhållande till varandra och till sin storlek.

LÄS HELA RAPPORTEN