Näringslivsrelevant myndighet är nästa mål

Vi på Västsvenska Handelskammaren välkomnar regeringens beslut om att öka den statliga närvaron i väst och deras val att flytta Inspektionen för Socialförsäkringen.

Handelskammaren har länge argumenterat för behovet av fler myndigheter i väst, genom opinionsbildning, möte med statsråd, riksdagspolitiker och kommunpolitiker. När vi gjort det har vi haft två målsättningar. För det första är vi övertygade om att näringslivsrelevanta myndigheters arbete skulle kunna utvecklas och stärkas i samverkan och utbyte med näringslivet i Västsverige. För det andra har vi efterfrågat en breddning av arbetsmarknaden med fler möjligheter för samhällsvetare och jurister.

I det långa brevet som Handelskammarens Johan Trouvé överlämnade till miljöminister Karolina Skog redovisades bland annat den ojämna fördelningen av myndigheter i landet.

I januari förra året lämnade Handelskammaren över ett långt brev till miljöminister Karolina Skog och skickade det till civilminister Ardalan Shekarabi. I brevet redovisade vi fördelningen av myndigheter i landet samt förväntningarna som jurist- och samhällsvetarstudenter vid Göteborgs Universitet har på sin västsvenska arbetsmarknad. Den var allt annat än ljus. Sex av tio trodde att de skulle behöva flytta från Göteborgsregionen för att hitta jobb som passade utbildningen. När vi undersökte olika inriktningar stod statsvetarstudenterna ut och hela åtta av tio trodde att en flytt skulle bli nödvändig.

Syftet med brevet var att visa på behovet av myndighetsjobb för västsvenska studenter samt att ge regeringen förslag om lämpliga myndigheter att flytta från Stockholm.

Kvar återstår att arbeta för att regeringen ska flytta en myndighet som samverkar med företag i det västsvenska näringslivet.

I januari i år nådde vi ett av de två målen. I och med förra månadens förslag från Ardalan Shekarabi om att flytta Inspektionen för Socialförsäkringen, utökningen av Arbetsmiljöverket i Mölndal samt Swedac:s sammanslagning av Stockholmsdelen till kontoret i Borås blir det fler samhällsvetararbeten. Att regeringens förslag uppfyller ett av våra mål är tydligt när man läser om Inspektionen för Socialförsäkringen där de själva beskriver sin personal med ”utbildningsbakgrund inom bland annat ekonomi, statsvetenskap, statistik, beteendevetenskap, juridik och medicin”.

Regeringen har under de senaste två åren gjort ett gott arbete med att öka statens närvaro landet, det vill säga att det har flyttat ut statliga myndigheter från Stockholm. Kvar återstår dock att arbeta för att regeringen också ska flytta en myndighet som påverkar och samverkar med företag i det västsvenska näringslivet. Som exempel brukar vi lyfta Kemikalieinspektionen, som med fördel skulle kunna förläggas i Västsverige, nära kemiklustret i Bohuslän. Vi tror att närhet, deltagande i samma nätverk och utbyte av personal skulle stärka både myndighet och näringsliv. En annan myndighet som skulle fungera väl i väst är Rymdstyrelsen nära rymdföretag som Ruag, GKN och rymdinkubatorn vid Innovatum i Trollhättan.

Läs mer: Rymdstyrelsen, en lämplig myndighet för Västsverige

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap