Bjud in näringslivet i tillsättandet av Skövdes näringslivschef

I februari skrev Bjarne Petterson, Handelskammarens regionchef i Skaraborg, en debattartikel om rekryteringen av den nya näringslivschefen i Skövde och vikten av att ge personen rätt mandat. Han fick medhåll av David Seiving, ordförande i Näringslivsforum Skövde. I mars svarade Thomas Fellbrandt, kommundirektör för Skövde kommun.
Här är Bjarne Pettersons replik.

Läs debattartikeln: "Vi behöver en näringslivschef med rätt inflytande" »

Som Thomas Fellbrandt uttrycker det är posten som näringslivschef i Skövde ett både stimulerande och utmanande uppdrag. Ett arbete i en kommun med medvind, dit människor vill flytta och där det finns många attraktiva arbetsgivare. Thomas namnger också förtjänstfullt Skövdes stora arbetsgivare vid namn. Här vill jag göra ett förtydligande. I det expansiva och spännande näringsliv, Thomas pratar om, ligger Skövdes framtid. Här finns alla spelföretagen, här finns alla tjänsteföretag och här finns familjeföretagen. Här fattas alla besluten lokalt, här brinner man för Skövde. Man har inga dolda agendor, man är inte ute för att tömma kommunen på pengar och man vill helst inte flytta. Man vill utveckla sina företag i Skövde för att även nästa generation ska kunna förverkliga sig själva och bo kvar i Skövde.

Jag vet att vi är överens om, att i detta samarbete finns mycket att vinna. Men konkurrensen om platsers attraktivitet hårdnar och utmaningarna blir inte färre. Om Skövde menar allvar med att bli Skaraborgs tillväxtmotor är det av yttersta vikt, att förutom att rapportera direkt till Thomas Fellbrandt, att kommande näringslivschef ges en så stabil grund som det bara går att stå på.

Vid tillsättandet av en chefsposition är kommunen skyldig att kalla till förhandling enligt MBL. Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Förutom medarbetarnas och arbetsgivarens förtroende behöver dock en framgångsrik framtida näringslivschef i Skövde företagens stöd och förtroende.
Därför föreslår jag att kommunen bjuder in näringslivet som likvärdig part i kommande MBL-förhandlingar. Kommunen har ett bra och utarbetat samarbete med NLF Skövde, nu är det dags att använda det.